Fagaktuelt

Møte om dødelighet på vill-laks

Tidlig på sommeren 2019 ble det rapportert om høy dødelighet på vill-laks i Enningdalselva ved Halden i Østfold. Dødeligheten rammet stor, blank laks som nettopp hadde gått opp i elva.

Trygve T. Poppe

er ansvarlig for fagaktuelt om fisk.

Han er veterinær, professor emeritus, og ansatt ved Pharmaq Analytiq i Oslo der han jobber med sykdomsoppklaring hos fisk.

Karakteristiske lesjoner under buken på laks i Örekilsälven i Sverige.

Foto: Trygve Poppe

Karakteristiske funn var hyperemi og blødninger i huden, spesielt under buken. Det ble iverksatt undersøkelser i regi av Veterinærinstituttet og Mattilsynet, men så langt har man ikke identifisert noe agens som kan assosieres med sykdommen. Det ble etter hvert også rapportert om laks med lignende forandringer fra flere elver i Norge, men det er ikke bekreftet at dette dreier seg om samme tilstand.

Lignende sykdom med høy dødelighet har opptrådt i elver i Østersjøen (Finland og Sverige) i flere år og det er også rapportert om tilsynelatende lignende dødelighet i Murmanskregionen i Russland, de britiske øyer og Danmark. I Sverige er det stor oppmerksomhet om systemisk thiaminmangel i økosystemet som en mulig forklaring på dødeligheten hos fisk og en rekke andre dyrearter og planter.

Norsk institutt for naturforskning og Veterinærinstituttet inviterte på denne bakgrunn til et arbeidsmøte om «Red Skin Disease» i Oslo 19. og 20. november 2019. Møtet samlet 26 deltakere som omfattet forskere, forvaltere, dia­gnostikere og andre interessenter fra Irland, Skottland, England, Russland, Sverige, Danmark, Finland og Norge.

Formålet med møtet var å sammenstille tilgjengelig kunnskap om sykdommen, rapportering, forekomst, diagnostiske kriterier, forvaltning, samarbeid, informasjon og finansiering av ulike tiltak.

Det syntes klart at selv om sykdomstilfellene i de ulike land og regioner har mange fellestrekk, er det også en rekke tilfeller som skyldes andre årsaker.