Yrke og organisasjon
Veterinærdagene 2020:

Valgte å avlyse etter første dag:
– Det som skjer tar vi på alvor

Årets gjennomføring av Veterinærdagene fikk nesten gå som planlagt, men den nye vurderingen satte en stopper for siste del av arrangementet.

Flere kurs- og konferansearrangører vurderte arrangementer i starten av mars grunnet koronaviruset. På mandag 9. mars var Veterinærforeningen i tenkeboksen, men valgte å gjennomføre den planlagte konferansen.

Tirsdag ettermiddag 10. mars, halvveis inn i konferansen, kom det nye anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. FHI anbefalte da å avlyse eller utsette arrangementer med mer enn 500 deltakere. Årets konferanse for veterinærer ble derfor avlyst etter den første dagen.

– Vi har fulgt rådene fra helsemyndighetene time for time. Etter de nye vurderingene 10. mars ble situasjonen diskutert, vurdert og håndtert, sier Torill Moseng, president i Veterinærforeningen.

– Det er veldig trist å måtte avlyse deler av konferansen, men det som skjer tar vi på alvor, legger hun til.

Konferansen er svært ressurskrevende for Veterinærforeningen og det er uaktuelt å utsette arrangementet. Veterinærdagene går som planlagt neste år.

Det som skulle være en todagers lang konferanse, på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, hadde omtrent 500 deltakere fra hele landet, skriver Romerikes Blad.

På tirsdag gikk dagen mer eller mindre som planlagt, men med noen endringer i programmet. Flere av de utenlandske foredragsholderne deltok via Skype.

– Etter vurdering valgte vi å tilby de utenlandske foreleserne muligheten til å spille inn en video eller holde foredragene direkte via Skype. Dette viste seg å være en god løsning med hensyn til smittevern, samtidig som det ga faglig utbytte, sier Moseng.

Andre tiltak på tirsdag var å fjerne en politisk debatt fra programmet der det var forventet et oppmøte på 400 personer.

Foreningen fulgte situasjonen nøye og gjorde løpende risikovurderinger i forhold til råd fra Folkehelseinstituttet, myndighetene og kommunelegen i Ullensaker.

Før konferansen mottok deltakere og foredragsholdere informasjon rundt tiltak, samt en oppfordring om å unngå klemmer og håndhilsing. De som eventuelt var syke ble rådet om å bli hjemme.

- Det er årets sammenkomst for veterinærene. Vi er veldig glade for å ha kunnet gjennomføre det vi kan etter beste evne, sier Moseng.

Kilde: Romerikes Blad, 11. mars 2020