Minneord

Åsulf Kvammen (1950-2022)

Foto: Privat

Åsulf Kvammen døde 14. mars i år etter en lengre sykeperiode. Han var i fulltids arbeid helt frem til han ble rammet av sykdom i 2019.

Åsulf ble uteksaminert fra Norges veterinærhøgskole høsten 1974, tilhørende kull-69.

Etter endt siviItjeneste i 1976 kom Åsulf inn i praksisgruppen ved Tu veterinærkontor hvor han arbeidet hele sitt yrkesaktive liv.

Han fant seg fort til rette i veterinæryrket og trivdes godt med å kjøre praksis på Jæren. Han hadde mange bekjente på bygda fra tidligere ettersom han var av slekt med flere bønder. Åsulf hadde en egen evne til å vise ekte omsorg både for dyra og bøndene.

Faglig sett var Åsulf veldig sterk og tilegnet seg stadig ny kunnskap. Innen sauepraksis var han ofte den vi andre vendte oss til for å få gode svar.

Som kollega var Åsulf en person som en kunne gå til for å få støtte. Åsulf var det vi kan kalle «hel ved» og viste stor omsorg for alle rundt seg. Åsulf var redelig og ærlig i alt han foretok seg. Han tok gjerne på seg oppgaver som å fordele vakter og sette opp ferielister. Han stilte også velvillig opp som musiker på julebord. Med smittende godt humør skapte Åsulf en veldig god atmosfære. Han ønsket alltid å få alle med og hadde en samlende rolle i praksisgruppen.

På fritiden var Åsulf engasjert i menighetsarbeid og brukte mye tid på sang og musikk. Han har skrevet mange lovsanger og har gitt ut flere plater. Åsulf var en god familiemann og brukte mye tid sammen med kone, barn, svigerbarn og barnebarn. Han hadde i tillegg stor glede av å holde seg i form med løping og likte også turer i skog og mark alene eller sammen med andre.

Det vil nå være en stol som står tom i praksisgruppen og vi vil virkelig savne Åsulf. Våre tanker går til Ingrid og resten av familien.

Vi lyser fred over Åsulf sitt minne.

Øyvind Mjølsnes

Per Oma

Karl Kleppe

Dagny Spanne Kjær

Jan-Arne Hagen

Tone Runhild O. Skadsem

Anne Signy T. Nessa

Torbjørn Kongsvik Fotland

Annelise Svindland

Renate Undheim