Leder

Pensjon – angår det meg?

Christian Tengs

Organisasjons- og forhandlingssjef,
Den norske veterinærforening

Da jeg var yngre, leste jeg at det ikke var vanlig å tenke på pensjon før fylte 40, og mente da at det var lenge til.

Årene går fort, og nå som jeg har passert 50, ser jeg at hvis jeg hadde hatt en dårlig pensjonsordning, burde jeg ha gjort noe med det mye tidligere.

Derfor har Veterinærforeningen de siste årene arbeidet med å gjøre pensjonsordningene i privat sektor bedre. Vi har også jobbet med og forhandlet dette gjennom Akademikersamarbeidet, både for næringsdrivende og for offentlig ansatte.

Men er det tilstrekkelig?

Veterinærforeningen spør årlig våre medlemmer i privat sektor om de er kjent med hva slags pensjonsordning de har, og om de de vet hvor «god» den er. I 2018 var det 28 prosent av de spurte veterinærene i privat sektor som ikke visste, i 2021 var tallet 34 prosent.

Det til tross for innsatsen som er lagt ned av lokale tillitsvalgte, opplæring på tillitsvalgtkurs og artikler i tidsskriftet. Vi vil derfor fortsette å informere om dette, og i de neste tidsskriftene vil dere se artikler om pensjon, skrevet av Actecan, basert på spørsmål vi har fått fra dere. Sett av tid til å lese disse, det er trolig verdt det.

Kort oppsummert består pensjon av tre hoveddeler. Del en er Folketrygden (Oljefondet) som er livsvarig og det man «får» av staten. Noe kommer fra arbeidsgivere. Dette er del to. Den tredje og siste delen er det man sparer selv.

I offentlig sektor er pensjonen fra arbeidsgiver livsvarig og gjelder for alle. I privat sektor er pensjonen vanligvis en oppspart «sekk». Når sekken er tom etter 10 år pluss som pensjonist, er den tom. Det samme gjelder for næringsdrivende.

Men «sekken» kan økes ved å øke pensjonssatsen ved lokale avtaler/forhandlinger med arbeidsgiver. Kort sagt, 2 prosent er dårligst (og er kjempedårlig), 7 prosent er best. Her er det mange nyanser, som jeg ikke skal gå inn på her.

For næringsdrivende har vi vært med på å heve makssatsen fra 4 prosent til 7 prosent. Dere som er næringsdrivende må fortsatt skaffe dere den. Det kan være svært lønnsomt.

For ansatte i privat sektor har mange gjennom våre lokale forhandlinger fått hevet pensjonssatsen fra 2 prosent til 4 prosent og 5 prosent, og vi er ikke i mål.

Alle virksomheter som er i NHO med vår tariffavtale har i tillegg fått AFP (avtalefestet pensjon). Får man denne, kan det bety over en million ekstra i pensjon.

Det som er viktig, er at du, og dere i deres virksomhet, enten dere er ansatte eller næringsdrivende, går inn og sjekker hva slags ordning dere har. Er dere ikke fornøyd eller lurer på noe, ta kontakt med oss.

Vi er forventet å leve 20 år+ etter vi pensjonerer oss. Da skal vi leve av pensjonen.

Det er din fremtid, og det angår i høyeste grad deg.