12 veterinærer med sentrale roller i FHIs utbruddsgruppe

Norsk veterinærtidsskrift har snakket med 12 veterinærer i Folkehelseinstituttets utbruddsgruppe.

Førstehåndskunnskap om oppdrettsnæringen og Mattilsynet

– Mattilsynet er en ideell arbeidsplass for å utforske nye fagområder innenfor havbruk, sier Janne Kandal (t.v.), som roser sin mentor Inger Mette Hogstad for faglig støtte og veiledning.

Fanconis syndrom hos hund

Siden 2016 har smådyrklinikere i Norge observert et økt antall hunder diagnostisert med Fanconis syndrom assosiert med inntak av tørket, salt kjøtt gitt som godbiter, såkalte «jerky treats».

Veterinærtidsskriftet handler om fellesskap, kvalitet og utvikling

– Norsk veterinærtidsskrift er en svært viktig del av historiefortellingen om veterinærene i Norge, skriver Torill Moseng i Presidentens hjørne. Tilbakemeldinger fra medlemmene viser at papirutgaven gir en spesiell leseglede for mange av medlemmene. Samtidig er digitalisering riktig og viktig for Veterinærtidsskriftet, sier Moseng.

Tar tak i luftveissjukdommer hos storfe

En gruppe veterinærer beskriver i en oversiktsartikkel tankegangen bak det norske programmet for kontroll av respirasjonsvirus hos storfe.

Kjernen i håndteringen av covid-19

― Vi er bredt sammensatt av ulike fagfolk med bakgrunn innen smittevern og beredskap, sier veterinærene Solveig Jore, (bildet) Ragnhild Tønnessen og Tone Bjordal Johansen som alle er med i utbruddsgruppen i Folkehelseinstituttet (FHI).

Viktig å opprettholde etter- og videreutdanning

― Veterinærforeningen har som mål å bidra like mye til veterinærers tilbud om kurs i disse koronatider som før pandemien startet, og kanskje på en litt annen måte, skriver president Torill Moseng.

Aktuelle sykdomsutbrudd og diagnoser

Les mer om nyresvulst hos atlantisk laks, hjertecyster hos atlantisk laks, systemisk toxoplasmose hos katt, muskeldegenerasjon hos kalv og kråsbetennelse hos høns og kalkun. Bildet viser nyresvulst hos laks.

Ingen funn av bakterier i pilotstudie av hundefôr

I pilotstudien er det undersøkt forekomsten av indikatorbakterier for fekal forurensing (koliforme, E. coli inkludertbredspektrede betalaktamase-produserende E. coli og Enterococcus spp.) og for Salmonella spp. på femten innpakkede, frysetørkede godbiter- og fôr til hund, kjøpt i norske dyrebutikker.

Veterinær med sentral rolle i pandemien

Line Vold har opplevd en enorm pågang etter informasjon under håndteringen av covid-19. I portrettet forteller hun om sitt arbeid som avdelingsdirektør for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet.