Høypatogen fugleinfluensa påvist i Norge

Det skjedde første gang i Sandnes kommune, Rogaland, 21. november 2020.

Alvorlige hjerteskader på oppdrettslaks etter behandling mot lakselus

Innlegget er en statusrapport om hjerteforandringer hos behandlet oppdrettslaks som forfatterne mener bør følges opp.

Veterinærforeningens driverundersøkelse

Spørreundersøkelsen, der 1360 av medlemmene deltok, gir svar på hva som motiverer medlemmene. Denne innsikten er nyttig i utviklingen av tjenester og medlemsfordeler.

LederSkapet

Artikkelserien «LederSkapet» av veterinær Anne-Barbro Warhuus Vatle er ment for alle som ønsker å videreutvikle seg å bli en bedre leder av seg selv eller andre.

Hvordan påvirkes matsystemet av koronapandemien?

Øyvind Fylling-Jensen skriver om dette emnet i neste utgave.

Ny innsats trengs for å forebygge mædi

Godt samarbeid om prøvetaking mellom dyreholdere og Mattilsynet, oktober 2019.

De ansatte er glade for å være på plass

– Jeg er overbevist om at dette blir kjempebra, sier seksjonsleder Ellen Skancke ved Dyresykehuset – smådyr som åpnet 4. januar i år.

Mykobakterieinfeksjon hos katt

Mycobacteriummalmoense, som ble påvist fra lesjonen hos katten i dette kasuset, er en mykobakterieart som tilhører NTM-gruppen (non-tuberkuløse mykobakterier).

Dyrlegene Bodø fremmer trivsel på arbeidsplassen

– For fem år siden flyttet vi klinikken til moderne og tidsriktige lokaler i Bodø sentrum, sier veterinærene Liv Hege Jenssen, Per Dypsund og Linda Bakken Bøe hos Dyrlegene Bodø.

Fremtidens matproduksjon

Forbrukere er i økende grad opptatt av at maten vi produserer er naturlig og at den er produsert i tråd med gode retningslinjer for dyrevelferd. For veterinærene vil dette sette nye krav til både oppfølging og rapportering