De ansatte er glade for å være på plass

– Jeg er overbevist om at dette blir kjempebra, sier seksjonsleder Ellen Skancke ved Dyresykehuset – smådyr som åpnet 4. januar i år.

Mykobakterieinfeksjon hos katt

Mycobacteriummalmoense, som ble påvist fra lesjonen hos katten i dette kasuset, er en mykobakterieart som tilhører NTM-gruppen (non-tuberkuløse mykobakterier).

Dyrlegene Bodø fremmer trivsel på arbeidsplassen

– For fem år siden flyttet vi klinikken til moderne og tidsriktige lokaler i Bodø sentrum, sier veterinærene Liv Hege Jenssen, Per Dypsund og Linda Bakken Bøe hos Dyrlegene Bodø.

Fremtidens matproduksjon

Forbrukere er i økende grad opptatt av at maten vi produserer er naturlig og at den er produsert i tråd med gode retningslinjer for dyrevelferd. For veterinærene vil dette sette nye krav til både oppfølging og rapportering

Åpning av Dyresykehuset – hest

Sigrid Lykkjen (t.v.) og Siv Hanche-Olsen sier innflyttingen i det nye Dyresykehuset er som å komme inn i en ny tidsalder.

Lymfoproliferativ sykdom hos katt

Fagartikkelen omtaler de lymfoproliferative sykdommene hos katt og aktuelle diagnostiske hjelpemidler. Et kasus beskriver en katt med plasmacytom i blinkhinnen.

Luftveissjukdom hos storfe i framfôringsbesetninger

Systematisk vaksinering mot luftveissjukdom har gitt redusert dødelighet og antibiotikabruk, økt tilvekst og bedre dyrevelferd viser studier gjennomført i Vest-Oppland.

Student i koronaens tid

Cornelia Örtenwall, leder for Veterinærforeningens studentforening, og klubblederne ved de syv studiestedene, forteller om sine erfaringer etter pandemiutbruddet.

Godt kalvestell gir bedre dyrevelferd

En bedre start for kalven var drivkraften for forskningsprosjektet «Quality Calf.»

Portrettet: Stolt nordnorsk leder

– Vi skal holde folk og næring i nord trygg og frisk, sier veterinær Karianne Jakobsen, daglig leder i analyselaboratoriet Labora.