To fagartikler om bruk av antibiotika hos hund og katt

Prosjekt Fårebygg handler om trivsel i sauenæringa

Prosjektet belyser sentrale temaer som det er viktig å vektlegge for å sikre trivselen til både mennesker og dyr i denne næringa framover.

Høyesterett har avsagt dom i hundeavlsak

Avl på hunderasen cavalier er i strid med dyrevelferdsloven, mens avl på engelsk bulldogg er mulig under et bestemt avlsprogram, fastslår Høyesterett i dom avsagt 10. oktober 2023.

Hunder med arvelige lidelser må ikke brukes i avl

Les kommentar av Bente Akselsen, president i Den norske veterinærforening.

Storfetuberkulose i Norge

Det tok flere tiår å utrydde sykdommen i Norge. I desember 2022 slo den til i en besetning i Suldal.

Kobbertoksikose hos hund

Kobbertoksikose forårsakes av en unormal opphopning av kobber (Cu) i leveren. Det er den vanligste årsaken til kronisk hepatitt på hund.

Risikofaktorer for digital dermatitt

Nytt doktorgradsarbeid gir verdifull informasjon om risikofaktorer, spredning og diagnostikk av klauvsykdommen digital dermatitt.

Kjemisk mattrygghet

En ny lærebok om emnet tar for seg prinsipper for toksikologisk risikovurdering og risikohåndtering

Fisk er dyr!

Fisk er det husdyret det er flest av i Norge, skriver styret i Akvaveterinærenes forening.

Tre veterinærstudenters reise til Afrika

Elizabeth Akinsanmi-Guren, (fra venstre) Charlotte Eikeskog Ravnås og Ragnhild Kvisle Abildsnes forteller om sitt opphold i Malawi i forbindelse med sine prosjektoppgaver.