Nye krav til smittevern på Ås

Smittevern er tydelig og tungt vektlagt i de nye veterinærbyggene på Ås. Covid-19-utbruddet har synliggjort at helse hos dyr og mennesker henger nøye sammen. Artikkelen beskriver smittevernkonseptet i de nye veterinærbyggene.

Regulering av hjørnetenner hos hund

Denne fagartikkelen beskriver steg for steg to metoder for å regulere lingouverterte mandibulære hjørnetenner (LMH) hos hund. I artikkelen drøftes prinsippene for tannregulering og flere andre tilgjengelige teknikker.

Presidentens hjørne: Viktig å stå sammen i krisetider

President Torill Moseng oppsummerer erfaringene med koronaen til nå sett fra et veterinært ståsted.

Generell helseattest for hund

Smådyrpraktiserende veterinærers forening (SVF) anbefaler at alle veterinærer bruker denne attesten og legger den ved når spesifikke attester utstedes.

Han har alltid stått på dyrenes side

— De aller fleste driver et godt dyrehold i Norge. Men noen skulle aldri hatt dyr, sier Ola Magnus Lømo.

Line Vold: FHIs stemme utad

Regjeringen og helsemyndighetene med representanter fra Folkehelseinstituttet (FHI) har daglig holdt pressekonferanse i Oslo om koronasituasjonen i Norge. Avdelingsdirektør Line Vold har jevnlig vært FHIs stemme utad.

Portosystemisk shunt hos hund

Portosystemisk shunt (PSS) betegner en abnormal kobling mellom portal sirkulasjon og systemisk sirkulasjon slik at abdominalt venøst blod «shuntes» forbi leveren.Portosystemisk shunt (PSS) betegner en abnormal kobling mellom portal sirkulasjon og systemisk sirkulasjon slik at abdominalt venøst blod «shuntes» forbi leveren.

Portrettet: ”Det e hær e hør tell”

Møt veterinær Kari Anne Bøkestad Andreassen, fylkesordfører i Nordland.

Jakten på prionene

– Kampen mot prionsykdommer er et maratonløp, sier seniorforsker hos Veterinærinstituttet, Sylvie Benestad.

Skrantesjuke (CWD) – en alvorlig sykdom med store konsekvenser

Skrantesjuke (CWD) – en alvorlig sykdom med store konsekvenser - oppdaget ved god helseovervåking og samarbeid!