Det handler om dyrevelferd

Det skriver Bente Akselsen i kjølvannet av Mattilsynets rapport «Nasjonal tilsynskampanje om velferd for svin 2021 og 2022».

Veterinærvaktrekruttering i Vesterålen

Berit Hansen forteller om samarbeidet med kommuneadministrasjon og politikere i Vesterålen for å få på plass en tilnærmet firedelt veterinærvakttjeneste.

Tannekstraksjon hos hund og katt

Formålet med denne fagartikkelen er å vurdere forekomst av infeksjon etter tannekstraksjon hos hund og katt, samt å vurdere risikofaktorer som bør tas hensyn til. Bildet viser katt til kontroll etter tannekstraksjon med løsnet mukogingivalapp og tegn på postoperativ infeksjon.

Fra undersøkelse til diagnose – hvordan tenker klinikeren?

Intuisjon er involvert i alle beslutningsprosesser, og spiller derfor en viktig rolle i klinisk diagnostikk

Ønsker å bidra til bedre kjønnsbalanse

Veterinærhøgskolen, NMBU, jobber aktivt for å bedre kjønnsbalansen blant studentene og få opp antallet gutter. Alle veterinærer må være med for å få til dette.

Behandling av PDA hos hund

Persisterende ductus arteriosus (PDA) er en vanlig medfødt hjertelidelse hos hund.
Artikkelen beskriver to vellykkede behandlinger.

Ny dom om hundeavl

Orientering om dom i Borgarting lagmannsrett av 18.11.2022 om fortsatt avl av engelsk bulldogg og cavalier king charles spaniel vil være mulig.

Holdninger til bruk av dyr til nytteformål

Artikkelen forteller hva noen av de store tenkere i vår del av verden har tenkt om bruk av dyr, hva dagens oppfatninger er og morgendagens utfordringer.

Stortingsmeldingen om dyrevelferd – hva skjer?

Oslo og Akershus veterinærforening arrangerte et kveldsmøte 23. november 2022 der temaet var den nye dyrevelferdsmeldingen som regjeringen har varslet.

Anestesi ved keisersnitt hos hund

I denne fagartikkelen slås det fast at det er viktig å bruke en hensiktsmessig anestesiprotokoll. Artikkelen omhandler ulike legemidler til anestesi ved keisersnitt hos hund, og har praktiske, evidensbaserte anbefalinger.