Koronavirus kan påvises i kloakken

— Målet er å bruke analyser av kloakken for å se om viruset finnes i en befolkning, sier Mette Myrmel ved NMBU Veterinærhøgskolen.

St. Blasiusgenser i ny drakt

Historien «Kulturskatt i ny drakt» er skrevet av Ingrid Hunter Holmøy (bildet) og Gudrun Seeberg Boge med innspill og stikkemønster fra Astrid Søyland Grødem.

Tar hestepraktiserende veterinærer seg rett betalt?

Her presenteres resultatene av takstundersøkelsen gjennomført høsten 2019 i regi av Hestepraktiserende veterinærers forening.

Tar kaninen på alvor

Veterinær og daglig leder ved EMPET Storo Dyreklinikk, Anja Halvorsen Ihle, forteller om sine erfaringer med kaniner som pasientgruppe. Smådyrpraktiserende veterinærers forening har i september gjennomført en kampanje for å øke kaninens verdi som kjæledyr.

12 veterinærer med sentrale roller i FHIs utbruddsgruppe

Norsk veterinærtidsskrift har snakket med 12 veterinærer i Folkehelseinstituttets utbruddsgruppe.

Førstehåndskunnskap om oppdrettsnæringen og Mattilsynet

– Mattilsynet er en ideell arbeidsplass for å utforske nye fagområder innenfor havbruk, sier Janne Kandal (t.v.), som roser sin mentor Inger Mette Hogstad for faglig støtte og veiledning.

Fanconis syndrom hos hund

Siden 2016 har smådyrklinikere i Norge observert et økt antall hunder diagnostisert med Fanconis syndrom assosiert med inntak av tørket, salt kjøtt gitt som godbiter, såkalte «jerky treats».

Veterinærtidsskriftet handler om fellesskap, kvalitet og utvikling

– Norsk veterinærtidsskrift er en svært viktig del av historiefortellingen om veterinærene i Norge, skriver Torill Moseng i Presidentens hjørne. Tilbakemeldinger fra medlemmene viser at papirutgaven gir en spesiell leseglede for mange av medlemmene. Samtidig er digitalisering riktig og viktig for Veterinærtidsskriftet, sier Moseng.

Tar tak i luftveissjukdommer hos storfe

En gruppe veterinærer beskriver i en oversiktsartikkel tankegangen bak det norske programmet for kontroll av respirasjonsvirus hos storfe.

Kjernen i håndteringen av covid-19

― Vi er bredt sammensatt av ulike fagfolk med bakgrunn innen smittevern og beredskap, sier veterinærene Solveig Jore, (bildet) Ragnhild Tønnessen og Tone Bjordal Johansen som alle er med i utbruddsgruppen i Folkehelseinstituttet (FHI).