Forsvarstale for en veterinærmedisinsk etikk

Les den hybride framstillingen av saksfeltet som mest av alt er et profesjonspolitisk innlegg.

Å drepe dyr

Med stadig betre kunnskap om kva dyr har av sansar, kjensler og medvit, blir det også naudsynt å endre synet på kva tid og korleis vi skal ta livet av dyr.

Jeg er en villmann av natur

Glimt fra Veterinærdagene 2024

480 påmeldte deltagere og 47 utstillerfirmaer var samlet under Veterinærdagene 13.-15. mars i Bergen.

- Vi skal jobbe med å finne den gode balansen

Det sier Helene Seljenes Dalum som har gjennomført den første landsdekkende undersøkelsen av arbeid og psykisk helse hos veterinærer i Norge. I denne utgaven oppsummerer hun sitt doktorgradsarbeid som nå er fullført. 

Perlesnormanet påvirker dyrevelferden hos oppdrettsfisk

Høsten 2023 herjet perlesnormaneten langs norskekysten, og førte til store skader og høy dødelighet hos oppdrettsfisk.  

Pacemaker implantert hos hund

En engelsk bullterrier som synkoperte flere ganger daglig, fikk i 2020 implantert en pacemaker. Det er trolig første gang en slik operasjon har skjedd i Norge. 

Hvor ble det av ketosen?

Frem til årtusenskiftet var ketose den dominerende produksjonsdyrsykdommen hos ku. Så falt ketoseforekomsten dramatisk. Hva skjedde?

Klinikk tilbyr gratis hjelp

Caroline Holtet id-merker en katt på Lisaklinikken, Norges første gratisklinikk for vanlige familiedyr.

Hudsvulster hos hest

Artikkelserien omhandler de tre vanligste hudsvulstene hos hest: melanom, ekvint sarkoid og plateepitelkarsinom.