Behandling av PDA hos hund

Persisterende ductus arteriosus (PDA) er en vanlig medfødt hjertelidelse hos hund.
Artikkelen beskriver to vellykkede behandlinger.

Ny dom om hundeavl

Orientering om dom i Borgarting lagmannsrett av 18.11.2022 om fortsatt avl av engelsk bulldogg og cavalier king charles spaniel vil være mulig.

Holdninger til bruk av dyr til nytteformål

Artikkelen forteller hva noen av de store tenkere i vår del av verden har tenkt om bruk av dyr, hva dagens oppfatninger er og morgendagens utfordringer.

Stortingsmeldingen om dyrevelferd – hva skjer?

Oslo og Akershus veterinærforening arrangerte et kveldsmøte 23. november 2022 der temaet var den nye dyrevelferdsmeldingen som regjeringen har varslet.

Anestesi ved keisersnitt hos hund

I denne fagartikkelen slås det fast at det er viktig å bruke en hensiktsmessig anestesiprotokoll. Artikkelen omhandler ulike legemidler til anestesi ved keisersnitt hos hund, og har praktiske, evidensbaserte anbefalinger.

Dom fra lagmannsretten om hundeavl

Norsk Kennel Klub vurderer å anke Borgarting lagmannsretts dom om at avl på cavalier king charles spaniel skjer i strid med dyrevelferdsloven.

Bente Akselsen gleder seg til presidentvervet

-Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene sammen med tillitsvalgte og administrasjonen i vår forening, sa Bente Akselsen da valget var klart under Representantskapsmøtet 24. november.

Alt er vann

Ifølge Aristoteles er dette det første filosifiske utsagn. Alt handler om vann, også for laksen.

Pensjon for selvstendig næringsdrivende

Mange veterinærer er selvstendig næringsdrivende. Selvstendig næringsdrivende har egne regler for pensjonssparing innenfor skattereglene, og fra 2023 blir reglene gunstigere enn tidligere.

Bondens venn

Trond Braseth driver kombinert praksis på Helgelandskysten. Han deler bekymringen mange har for veterinærstanden i Distrikts-Norge.