Hemangiosarkom i milten hos små hunder

Artikkelen beskriver hemangiosarkom gjennom en kasusserie og en litteraturstudie. Figuren viser representativt utstryk fra lesjonen i milten.

Foreslår nye løsninger for veterinærtjenester

En fersk rapport om tilgangen på veterinærtjenester i Norge, med spesiell vekt på tjenester til dyr i landbruket, inneholder en rekke fakta, vurderinger og forslag til konkrete løsninger.

Bokomtale: Til dyrene

Forfatteren Norun Haugen tar leseren med på en lang reise der håpet er bedre dyrevelferd for produksjonsdyr i Norge.

Veterinærforeningens strategiplan 2022-2024

Hovedmålene i sentralstyrets strategiplan er dyrevelferd, arbeidslivet og den veterinære identiteten.

Forskning på ville dyr kan gi bedre folkehelse

Forskergruppen innen Én helse på Campus Evenstad i Østerdalen består av 12 forskere, hvorav ni er veterinærer.

Smittepresskontroll og sykdomsforebygging hos atlantisk laks

Behandlinger og forsøk som er gjennomført viser at bakteriofager (bakteriespisere) kan brukes for å redusere smittepress og forebygge sykdom.

Spesialistjournal om «Cherry eye»

Bildet viser fremfall av tredje øyelokks tårekjertel.

Halvor Paus har betydd mye for veterinærene

I årer det 100 år siden dyrlegen, forfatteren og kulturbæreren Halvor Paus ble født.

Bokomtale: Hvordan skal det gå med dyr og folk i Arktis?

Veterinær Morten Tryland har redigert en svært rikholdig bok.

Mer flått i vente

I dag er det påvist 10-12 flåttarter i Norge. Flere er på vei. Det skriver Snorre Stuen (bildet) i sin artikkel om flått og flåttbårne smittestoff i Norge.