Lymfoproliferativ sykdom hos katt

Fagartikkelen omtaler de lymfoproliferative sykdommene hos katt og aktuelle diagnostiske hjelpemidler. Et kasus beskriver en katt med plasmacytom i blinkhinnen.

Luftveissjukdom hos storfe i framfôringsbesetninger

Systematisk vaksinering mot luftveissjukdom har gitt redusert dødelighet og antibiotikabruk, økt tilvekst og bedre dyrevelferd viser studier gjennomført i Vest-Oppland.

Student i koronaens tid

Cornelia Örtenwall, leder for Veterinærforeningens studentforening, og klubblederne ved de syv studiestedene, forteller om sine erfaringer etter pandemiutbruddet.

Godt kalvestell gir bedre dyrevelferd

En bedre start for kalven var drivkraften for forskningsprosjektet «Quality Calf.»

Portrettet: Stolt nordnorsk leder

– Vi skal holde folk og næring i nord trygg og frisk, sier veterinær Karianne Jakobsen, daglig leder i analyselaboratoriet Labora.

Moseng gjenvalgt

– Økt kunnskapsnivå og gode arbeidsvilkår for medlemmene sammen med økt vekt på miljøspørsmål blir viktige saker de to årene som kommer, sier president Torill Moseng som er gjenvalgt til å lede Veterinærforeningen i to nye år.

Fagartikkel: Taxol – en suksesshistorie

Utviklingen av taxol har sitt opphav i barlindslekten (Taxus), og regnes for å være tidenes «bestselgende» legemiddel mot kreft.

Overgang til SPF-griser gir nye muligheter

Besetningsveterinær Odd Joar Oppegaard og bonde Dag Jøran Eivik forteller om den nye besetningen i grisefjøset på Sømna.

Koronavirus kan påvises i kloakken

— Målet er å bruke analyser av kloakken for å se om viruset finnes i en befolkning, sier Mette Myrmel ved NMBU Veterinærhøgskolen.

St. Blasiusgenser i ny drakt

Historien «Kulturskatt i ny drakt» er skrevet av Ingrid Hunter Holmøy (bildet) og Gudrun Seeberg Boge med innspill og stikkemønster fra Astrid Søyland Grødem.