Portosystemisk shunt hos hund

Portosystemisk shunt (PSS) betegner en abnormal kobling mellom portal sirkulasjon og systemisk sirkulasjon slik at abdominalt venøst blod «shuntes» forbi leveren.Portosystemisk shunt (PSS) betegner en abnormal kobling mellom portal sirkulasjon og systemisk sirkulasjon slik at abdominalt venøst blod «shuntes» forbi leveren.

Portrettet: ”Det e hær e hør tell”

Møt veterinær Kari Anne Bøkestad Andreassen, fylkesordfører i Nordland.

Jakten på prionene

– Kampen mot prionsykdommer er et maratonløp, sier seniorforsker hos Veterinærinstituttet, Sylvie Benestad.

Skrantesjuke (CWD) – en alvorlig sykdom med store konsekvenser

Skrantesjuke (CWD) – en alvorlig sykdom med store konsekvenser - oppdaget ved god helseovervåking og samarbeid!

Helse og smittevern i en pandemitid

Covid-19-pandemien som startet i desember 2019 får store konsekvenser for global folkehelse og økonomi. Til tross for advarsler fra forskere klarte ikke verdenssamfunnet å forhindre pandemien.

Intervju med Jan Davidsen

- Koronaviruset kan i høyeste grad komme til å påvirke dagens pensjoner, sier Jan Davidsen i Pensjonistforbundet.

Aktuelle sykdomsutbrudd og diagnoser

Etisk hundeavl: En evig runddans

Velkommen til NVT på nett

Nettversjonen av Veterinærtidsskriftet er nå klar. Det betyr at du kan gå inn på en egen nettside for tidsskriftet. Her får du tilgang til alle utgaver som utgis fremover og kan søke i alt stoffet

Om borreliose hos hund og katt

Ettersom temaet regelmessig aktualiseres, er det viktig at smådyrveterinærer holder seg oppdatert på feltet.