Nyhetsarkiv

- Vi skal jobbe med å finne den gode balansen

Steinar Tessem - Vi skal jobbe med å finne den gode balansen Det sier Helene Seljenes Dalum som har gjennomført den første landsdekkende undersøkelsen av arbeid…

Perlesnormanet påvirker dyrevelferden hos oppdrettsfisk

Steinar Tessem Perlesnormanet påvirker dyrevelferden hos oppdrettsfisk Laks med runde sår i hode og dype sår i munnen. Foto: Herman Høgenes Kvinnsland, Åkerblå …

Pacemaker implantert hos hund

Widar Holmedal Pacemaker implantert hos hund En engelsk bullterrier som synkoperte flere ganger daglig, fikk i 2020 implantert en pacemaker. Det er trolig først…

Hvor ble det av ketosen?

Steinar Tessem Hvor ble det av ketosen? Frem til årtusenskiftet var ketose den dominerende produksjonsdyrsykdommen hos ku. Så falt ketoseforekomsten dramatisk. …

Klinikk tilbyr gratis hjelp

Steinar Tessem Klinikk tilbyr gratis hjelp Caroline Holtet id-merker en katt på Lisaklinikken, Norges første gratisklinikk for vanlige familiedyr. (Eier har git…

Hudsvulster hos hest

Steinar Tessem Hudsvulster hos hest Kjemoterapibehandling av ekvint sarkoid. Foto: Cathrine Fjordbakk Artikkelserien omhandler de tre vanligste hudsvulstene hos…

Fisk døde på grunn av forhøyet pH i vannet

Steinar Tessem Fisk døde på grunn av forhøyet pH i vannet To uhell ved et anlegg for settefisk av laks medførte at omkring 714 000 yngel døde på grunn av forhøy…

Helseskadelig viltkjøtt

Steinar Tessem Helseskadelig viltkjøtt — Norske jegere forgifter viltkjøttet ved å jakte med blyholdig ammunisjon, skriver Jon M. Arnemo, Peder Joakimsen og Hel…

Hoderisting hos hest

Steinar Tessem Hoderisting hos hest Perkutan elektrisk nervestimulering (PENS) benyttes i behandling av hoderisting hos hest ved NMBU Veterinærhøgskolen Dyresyk…

Når omsorgen for dyr svikter

Steinar Tessem Når omsorgen for dyr svikter Dette var temaet for Dyreetikkonferansen 2023 i regi av Rådet for dyreetikk. Forebygging av vanskjøtsel og mishandli…

Dyrevelferdsprogram for sau kommer nå

Steinar Tessem Dyrevelferdsprogram for sau kommer nå Dyrevelferdsprogrammet lanseres i desember 2023. Sauebøndene må gjennomføre kurs og veterinærbesøk.9 000 be…

Hjertesykdom hos katt

Steinar Tessem Hjertesykdom hos katt Artikkelen beskriver kliniske tegn og utredning hos en katt med persisterende ductus arteriosus (PDA). Figuren er fra ultra…