Nyhetsarkiv

Ammehoppe godtar morløst føll

Steinar Tessem Ammehoppe godtar morløst føll Målfrid Vatne beskriver en hormonell metode for å få en ammehoppe til å godta et morløst føll. Fostermor og føll på…

Forsvarstale for en veterinærmedisinsk etikk

Steinar Tessem Forsvarstale for en veterinærmedisinsk etikk Les den hybride framstillingen av saksfeltet som mest av alt er et profesjonspolitisk innlegg. Etikk…

Å drepe dyr

Steinar Tessem Å drepe dyr Med stadig betre kunnskap om kva dyr har av sansar, kjensler og medvit, blir det også naudsynt å endre synet på kva tid og korleis vi…

Jeg er en villmann av natur

Steinar Tessem Jeg er en villmann av natur Martin Kaldahl har alltid likt å gjøre som han tenker. Foto: Bjørn Tore Ness Les artikkelen her

Glimt fra Veterinærdagene 2024

Steinar Tessem Glimt fra Veterinærdagene 2024 480 påmeldte deltagere og 47 utstillerfirmaer var samlet under Veterinærdagene 13.-15. mars i Bergen. — Vi trenger…

- Vi skal jobbe med å finne den gode balansen

Steinar Tessem - Vi skal jobbe med å finne den gode balansen Det sier Helene Seljenes Dalum som har gjennomført den første landsdekkende undersøkelsen av arbeid…

Perlesnormanet påvirker dyrevelferden hos oppdrettsfisk

Steinar Tessem Perlesnormanet påvirker dyrevelferden hos oppdrettsfisk Laks med runde sår i hode og dype sår i munnen. Foto: Herman Høgenes Kvinnsland, Åkerblå …

Pacemaker implantert hos hund

Widar Holmedal Pacemaker implantert hos hund En engelsk bullterrier som synkoperte flere ganger daglig, fikk i 2020 implantert en pacemaker. Det er trolig først…

Hvor ble det av ketosen?

Steinar Tessem Hvor ble det av ketosen? Frem til årtusenskiftet var ketose den dominerende produksjonsdyrsykdommen hos ku. Så falt ketoseforekomsten dramatisk. …

Klinikk tilbyr gratis hjelp

Steinar Tessem Klinikk tilbyr gratis hjelp Caroline Holtet id-merker en katt på Lisaklinikken, Norges første gratisklinikk for vanlige familiedyr. (Eier har git…

Hudsvulster hos hest

Steinar Tessem Hudsvulster hos hest Kjemoterapibehandling av ekvint sarkoid. Foto: Cathrine Fjordbakk Artikkelserien omhandler de tre vanligste hudsvulstene hos…

Fisk døde på grunn av forhøyet pH i vannet

Steinar Tessem Fisk døde på grunn av forhøyet pH i vannet To uhell ved et anlegg for settefisk av laks medførte at omkring 714 000 yngel døde på grunn av forhøy…