Nyhetsarkiv

Tar tak i luftveissjukdommer hos storfe

Fornavn Etternavn En gruppe veterinærer beskriver i en oversiktsartikkel tankegangen bak det norske programmet for kontroll av respirasjonsvirus hos storfe. Les…

Kjernen i håndteringen av covid-19

Fornavn Etternavn ― Vi er bredt sammensatt av ulike fagfolk med bakgrunn innen smittevern og beredskap, sier veterinærene Solveig Jore, (bildet) Ragnhild Tønnes…

Viktig å opprettholde etter- og videreutdanning

Fornavn Etternavn ― Veterinærforeningen har som mål å bidra like mye til veterinærers tilbud om kurs i disse koronatider som før pandemien startet, og kanskje p…

Aktuelle sykdomsutbrudd og diagnoser

Fornavn Etternavn Les mer om nyresvulst hos atlantisk laks, hjertecyster hos atlantisk laks, systemisk toxoplasmose hos katt, muskeldegenerasjon hos kalv og krå…

Ingen funn av bakterier i pilotstudie av hundefôr

Fornavn Etternavn I pilotstudien er det undersøkt forekomsten av indikatorbakterier for fekal forurensing (koliforme, E. coli inkludertbredspektrede betalaktama…

Veterinær med sentral rolle i pandemien

Trond Schieldrop Line Vold har opplevd en enorm pågang etter informasjon under håndteringen av covid-19. I portrettet forteller hun om sitt arbeid som avdelings…

Nye krav til smittevern på Ås

Fornavn Etternavn Smittevern er tydelig og tungt vektlagt i de nye veterinærbyggene på Ås. Covid-19-utbruddet har synliggjort at helse hos dyr og mennesker heng…

Regulering av hjørnetenner hos hund

Fornavn Etternavn Denne fagartikkelen beskriver steg for steg to metoder for å regulere lingouverterte mandibulære hjørnetenner (LMH) hos hund. I artikkelen drø…

Presidentens hjørne: Viktig å stå sammen i krisetider

Fornavn Etternavn President Torill Moseng oppsummerer erfaringene med koronaen til nå sett fra et veterinært ståsted. Les hele artikkelen her.

Generell helseattest for hund

Fornavn Etternavn Smådyrpraktiserende veterinærers forening (SVF) anbefaler at alle veterinærer bruker denne attesten og legger den ved når spesifikke attester …

Han har alltid stått på dyrenes side

Fornavn Etternavn — De aller fleste driver et godt dyrehold i Norge. Men noen skulle aldri hatt dyr, sier Ola Magnus Lømo. Les hele artikkelen her.

Line Vold: FHIs stemme utad

Lene Vold Regjeringen og helsemyndighetene med representanter fra Folkehelseinstituttet (FHI) har daglig holdt pressekonferanse i Oslo om koronasituasjonen i No…