Nyhetsarkiv

Mer flått i vente

Steinar Tessem Mer flått i vente I dag er det påvist 10-12 flåttarter i Norge. Flere er på vei. Det skriver Snorre Stuen (bildet) i sin artikkel om flått og flå…

Det handler om dyrevelferd

Steinar Tessem Det handler om dyrevelferd Det skriver Bente Akselsen i kjølvannet av Mattilsynets rapport «Nasjonal tilsynskampanje om velferd for svin 2021 og …

Veterinærvaktrekruttering i Vesterålen

Steinar Tessem Veterinærvaktrekruttering i Vesterålen Berit Hansen forteller om samarbeidet med kommuneadministrasjon og politikere i Vesterålen for å få på pla…

Tannekstraksjon hos hund og katt

Steinar Tessem Tannekstraksjon hos hund og katt Formålet med denne fagartikkelen er å vurdere forekomst av infeksjon etter tannekstraksjon hos hund og katt, sam…

Fra undersøkelse til diagnose – hvordan tenker klinikeren?

Steinar Tessem Fra undersøkelse til diagnose - hvordan tenker klinikeren? Intuisjon er involvert i alle beslutningsprosesser, og spiller derfor en viktig rolle …

Ønsker å bidra til bedre kjønnsbalanse

Steinar Tessem Ønsker å bidra til bedre kjønnsbalanse Veterinærhøgskolen, NMBU, jobber aktivt for å bedre kjønnsbalansen blant studentene og få opp antallet gut…

Behandling av PDA hos hund

Steinar Tessem Behandling av PDA hos hund Persisterende ductus arteriosus (PDA) er en vanlig medfødt hjertelidelse hos hund. Artikkelen beskriver to vellykkede …

Ny dom om hundeavl

Steinar Tessem Ny dom om hundeavl Orientering om dom i Borgarting lagmannsrett av 18.11.2022 om fortsatt avl av engelsk bulldogg og cavalier king charles spanie…

Holdninger til bruk av dyr til nytteformål

Steinar Tessem Holdninger til bruk av dyr til nytteformål Artikkelen forteller hva noen av de store tenkere i vår del av verden har tenkt om bruk av dyr, hva da…

Stortingsmeldingen om dyrevelferd – hva skjer?

Steinar Tessem Stortingsmeldingen om dyrevelferd - hva skjer? Oslo og Akershus veterinærforening arrangerte et kveldsmøte 23. november 2022 der temaet var den n…

Anestesi ved keisersnitt hos hund

Steinar Tessem Anestesi ved keisersnitt hos hund Valp forløst ved keisersnitt. Foto: Ingeborg Sjurseth I denne fagartikkelen slås det fast at det er viktig å br…

Dom fra lagmannsretten om hundeavl

Steinar Tessem Dom fra lagmannsretten om hundeavl Norsk Kennel Klub vurderer å anke Borgarting lagmannsretts dom om at avl på cavalier king charles spaniel skje…