Nyhetsarkiv

Forsker på virus

Fornavn Etternavn Virologiprofessor Espen Rimstad har i en mannsalder drevet virusforskning på fisk og pattedyr. På Veterinærdagene i slutten av mai snakker han…

Høypatogen fugleinfluensa påvist i Norge

Fornavn Etternavn Det skjedde første gang i Sandnes kommune, Rogaland, 21. november 2020. Les artikkelen her.

Alvorlige hjerteskader på oppdrettslaks etter behandling mot lakselus

Fornavn Etternavn Innlegget er en statusrapport om hjerteforandringer hos behandlet oppdrettslaks som forfatterne mener bør følges opp. Les artikkelen her.

Veterinærforeningens driverundersøkelse

Fornavn Etternavn Spørreundersøkelsen, der 1360 av medlemmene deltok, gir svar på hva som motiverer medlemmene. Denne innsikten er nyttig i utviklingen av tjene…

LederSkapet

Fornavn Etternavn Artikkelserien «LederSkapet» av veterinær Anne-Barbro Warhuus Vatle er ment for alle som ønsker å videreutvikle seg å bli en bedre leder av se…

Hvordan påvirkes matsystemet av koronapandemien?

Fornavn Etternavn Øyvind Fylling-Jensen skriver om dette emnet i neste utgave. Her kan du lese hans tidligere artikkel om «Fremtidens matproduksjon.» i Norsk ve…

Ny innsats trengs for å forebygge mædi

Fornavn Etternavn Godt samarbeid om prøvetaking mellom dyreholdere og Mattilsynet, oktober 2019. Les saken her.

De ansatte er glade for å være på plass

Fornavn Etternavn - Jeg er overbevist om at dette blir kjempebra, sier seksjonsleder Ellen Skancke ved Dyresykehuset - smådyr som åpnet 4. januar i år. Les sake…

Mykobakterieinfeksjon hos katt

Fornavn Etternavn Mycobacteriummalmoense, som ble påvist fra lesjonen hos katten i dette kasuset, er en mykobakterieart som tilhører NTM-gruppen (non-tuberkuløs…

Dyrlegene Bodø fremmer trivsel på arbeidsplassen

Fornavn Etternavn - For fem år siden flyttet vi klinikken til moderne og tidsriktige lokaler i Bodø sentrum, sier veterinærene Liv Hege Jenssen, Per Dypsund og …

Fremtidens matproduksjon

Fornavn Etternavn Forbrukere er i økende grad opptatt av at maten vi produserer er naturlig og at den er produsert i tråd med gode retningslinjer for dyrevelfer…

Åpning av Dyresykehuset – hest

Fornavn Etternavn Sigrid Lykkjen (t.v.) og Siv Hanche-Olsen sier innflyttingen i det nye Dyresykehuset er som å komme inn i en ny tidsalder. Les intervjuet her