Nyhetsarkiv

Åpning av Dyresykehuset – hest

Fornavn Etternavn Sigrid Lykkjen (t.v.) og Siv Hanche-Olsen sier innflyttingen i det nye Dyresykehuset er som å komme inn i en ny tidsalder. Les intervjuet her

Lymfoproliferativ sykdom hos katt

Fornavn Etternavn Fagartikkelen omtaler de lymfoproliferative sykdommene hos katt og aktuelle diagnostiske hjelpemidler. Et kasus beskriver en katt med plasmacy…

Luftveissjukdom hos storfe i framfôringsbesetninger

Fornavn Etternavn Systematisk vaksinering mot luftveissjukdom har gitt redusert dødelighet og antibiotikabruk, økt tilvekst og bedre dyrevelferd viser studier g…

Student i koronaens tid

Fornavn Etternavn Cornelia Örtenwall, leder for Veterinærforeningens studentforening, og klubblederne ved de syv studiestedene, forteller om sine erfaringer ett…

Godt kalvestell gir bedre dyrevelferd

Fornavn Etternavn En bedre start for kalven var drivkraften for forskningsprosjektet «Quality Calf.» Les oppsummeringen her

Portrettet: Stolt nordnorsk leder

Fornavn Etternavn - Vi skal holde folk og næring i nord trygg og frisk, sier veterinær Karianne Jakobsen, daglig leder i analyselaboratoriet Labora. Les portret…

Moseng gjenvalgt

Fornavn Etternavn - Økt kunnskapsnivå og gode arbeidsvilkår for medlemmene sammen med økt vekt på miljøspørsmål blir viktige saker de to årene som kommer, sier …

Fagartikkel: Taxol – en suksesshistorie

Fornavn Etternavn Utviklingen av taxol har sitt opphav i barlindslekten (Taxus), og regnes for å være tidenes «bestselgende» legemiddel mot kreft. Les fagartikk…

Overgang til SPF-griser gir nye muligheter

Fornavn Etternavn Besetningsveterinær Odd Joar Oppegaard og bonde Dag Jøran Eivik forteller om den nye besetningen i grisefjøset på Sømna. Les hele saken her.

Koronavirus kan påvises i kloakken

Fornavn Etternavn — Målet er å bruke analyser av kloakken for å se om viruset finnes i en befolkning, sier Mette Myrmel ved NMBU Veterinærhøgskolen. Les hele sa…

St. Blasiusgenser i ny drakt

Fornavn Etternavn Historien «Kulturskatt i ny drakt» er skrevet av Ingrid Hunter Holmøy (bildet) og Gudrun Seeberg Boge med innspill og stikkemønster fra Astrid…

Tar hestepraktiserende veterinærer seg rett betalt?

Fornavn Etternavn Her presenteres resultatene av takstundersøkelsen gjennomført høsten 2019 i regi av Hestepraktiserende veterinærers forening. Les mer her.