Nyhetsarkiv

Nye immunorganer hos laks

Langvarig innsats ved Faggruppe anatomi ved NMBU Veterinærhøgskolen har muliggjort oppdagelsen av to nye immunorganer. Les artikkelen her.

Veterinær står bak ny fiskevelferdspris

Brit Tørud er initiativtager til nyopprettet fiskevelferdspris. Les artikkelen her.

Norsk dyrehelse er i verdenstoppen

- Norsk dyrehelse er meget god og fortsatt i verdenstoppen, sier Arvid Reiersen, leder for Veterinærinstituttets kompetansesenter for produksjonsdyr. Les artikk…

Portrettet: Gudbrand Bakken

Å dele av sin kunnskap til det veterinære miljøet er et kjennetegn ved Gudbrand Bakken. Les artikkelen her.

President Torill Moseng oppsummerer og takker

Torill Moseng forlater rollen som president i Veterinærforeningen og tiltrer som administrerende direktør ved Veterinærinstituttet. Tid for oppsummering. Takk t…

Ny studie av flått hos hund og katt i Norge

I studien er 532 fastbitte flått analysert fra katter og hunder fra syv fylker i Norge. Les artikkelen her.

Dyrehelserapporten dokumenterer god dyrehelse

Å ha god dokumentasjon på norsk dyrehelse er viktig. Dyrehelserapporten gir status for dyrehelsen. Les artikkelen her.

Nå kommer dyrevelferdsprogram for storfe

Dyrevelferdsprogrammet for storfe vil tre i kraft fra 1. januar 2022. Les artikkelen her.

Portrettet: Maria Stokstad

Professor Maria Stokstad er glad for at flere kvinner ønsker å påta seg ekspert- og forskerroller. Les artikkelen her.

Profesjonalitet i veterinærverdenen

President Torill Moseng skriver om profesjonalitet i lederen. Les artikkelen her:

Digital tilbakeholdelseslapp for veterinærer, bønder og slakterier

I 2020 har Mattilsynet og bransjen tatt i bruk det nye digitale systemet for overføring av matkjedeinformasjon, som medisinering og tilbakeholdelsestider (digit…

Debatt om uetisk avl av rasehunder

Utgangspunktet for innlegget om avl på rasehunder er at rasene har forandret seg veldig. Forfatterne stiller spørsmålet om avl skal være forankret i rasehygiene…