Nyhetsarkiv

Norske veterinærfamilie på jobb i Kenya

Widar Holmedal Norske veterinærfamilie på jobb i Kenya Sammen med sine tre barn er Hannah Joan Jørgensen og Tore Skeidsvoll Tollersrud i Afrika der to av oppgav…

Halthetsdiagnostikk hos hest

Widar Holmedal Halthetsdiagnostikk hos hest Fagartikkelen beskriver diagnostiske injeksjoner som benyttes i halthetsdiagnostikken hos hest. Injeksjon i kodeledd…

Kjønnskvotering på studier er dårlig brannslukking

Widar Holmedal Kjønnskvotering på studier er dårlig brannslukking Studentene bør bli tatt opp til studier på grunnlag av faglig styrke, motivasjon og egnethet, …

Effekt og fiskevelferd ved avlusing med «Freshwell»

Widar Holmedal Effekt og fiskevelferd ved avlusing med «Freshwell» Behovet for å ha gode metoder tilgjengelig for lusebehandling i fiskeoppdrett øker og det sti…

Hoggormbitt kan gi hunder hjerte- og nyreskader

Widar Holmedal Hoggormbitt kan gi hunder hjerte- og nyreskader Funn i doktorgradsavhandling viser viktigheten av å oppsøke veterinær ved mistanke om hoggormbitt…

Når målet er å redde og utvikle hunderaser

Steinar Tessem Når målet er å redde og utvikle hunderaser Artikkelen «Norske hunderaser og krysningsprosjekter» viser at målrettet samarbeid mellom alle berørte…

Kugalskapen førte til panikk

Steinar Tessem Kugalskapen førte til panikk Foto: Fredrik Sandberg/NTB Men den kom aldri til Norge. I mars 1996 sprang bomben: Helseministeren i Storbritannia o…

Trenger NMBU Veterinær­høgskolen oppdrettslaksen?

Steinar Tessem Trenger NMBU Veterinær-høgskolen oppdrettslaksen? I et debattinnlegg tas det til orde for at Veterinærhøgskolen bør være en viktig premissleveran…

Behandling av anemi ved kronisk nyresvikt hos hund

Steinar Tessem Behandling av anemi ved kronisk nyresvikt hos hund Anemi som følge av kronisk nyresvikt er en multifaktoriell tilstand der mangelen på erytropoet…

Kraftsamling for dyrevelferd

Steinar Tessem Kraftsamling for dyrevelferd Målet med Mattilsynets rekrutteringskampanje, ledet av Lise Petterson, er å ansette 42 nye medarbeidere som skal inn…

På jakt etter smittsomme plante- og dyresykdommer

Steinar Tessem På jakt etter smittsomme plante- og dyresykdommer Under Nato-øvelsen Cold Response 22 innebærer biologisk grensebeskyttelse fjerning av jord og p…

Veterinærdagene 2022: Stor gjensynsglede

Steinar Tessem Veterinærdagene 2022: Stor gjensynsglede Mer enn 500 deltok på Veterinærdagene til faglig oppdatering, møte med kolleger og sosialt samvær. Line …