Nyhetsarkiv

Tar kaninen på alvor

Fornavn Etternavn Veterinær og daglig leder ved EMPET Storo Dyreklinikk, Anja Halvorsen Ihle, forteller om sine erfaringer med kaniner som pasientgruppe. Smådyr…

12 veterinærer med sentrale roller i FHIs utbruddsgruppe

Fornavn Etternavn Norsk veterinærtidsskrift har snakket med 12 veterinærer i Folkehelseinstituttets utbruddsgruppe. Les hele saken her.

Førstehåndskunnskap om oppdrettsnæringen og Mattilsynet

Fornavn Etternavn - Mattilsynet er en ideell arbeidsplass for å utforske nye fagområder innenfor havbruk, sier Janne Kandal (t.v.), som roser sin mentor Inger M…

Fanconis syndrom hos hund

Fornavn Etternavn Siden 2016 har smådyrklinikere i Norge observert et økt antall hunder diagnostisert med Fanconis syndrom assosiert med inntak av tørket, salt …

Veterinærtidsskriftet handler om fellesskap, kvalitet og utvikling

Fornavn Etternavn - Norsk veterinærtidsskrift er en svært viktig del av historiefortellingen om veterinærene i Norge, skriver Torill Moseng i Presidentens hjørn…

Tar tak i luftveissjukdommer hos storfe

Fornavn Etternavn En gruppe veterinærer beskriver i en oversiktsartikkel tankegangen bak det norske programmet for kontroll av respirasjonsvirus hos storfe. Les…

Kjernen i håndteringen av covid-19

Fornavn Etternavn ― Vi er bredt sammensatt av ulike fagfolk med bakgrunn innen smittevern og beredskap, sier veterinærene Solveig Jore, (bildet) Ragnhild Tønnes…

Viktig å opprettholde etter- og videreutdanning

Fornavn Etternavn ― Veterinærforeningen har som mål å bidra like mye til veterinærers tilbud om kurs i disse koronatider som før pandemien startet, og kanskje p…

Aktuelle sykdomsutbrudd og diagnoser

Fornavn Etternavn Les mer om nyresvulst hos atlantisk laks, hjertecyster hos atlantisk laks, systemisk toxoplasmose hos katt, muskeldegenerasjon hos kalv og krå…

Ingen funn av bakterier i pilotstudie av hundefôr

Fornavn Etternavn I pilotstudien er det undersøkt forekomsten av indikatorbakterier for fekal forurensing (koliforme, E. coli inkludertbredspektrede betalaktama…

Veterinær med sentral rolle i pandemien

Trond Schieldrop Line Vold har opplevd en enorm pågang etter informasjon under håndteringen av covid-19. I portrettet forteller hun om sitt arbeid som avdelings…

Nye krav til smittevern på Ås

Fornavn Etternavn Smittevern er tydelig og tungt vektlagt i de nye veterinærbyggene på Ås. Covid-19-utbruddet har synliggjort at helse hos dyr og mennesker heng…