Nyhetsarkiv

Mykobakterieinfeksjon hos katt

Fornavn Etternavn Mycobacteriummalmoense, som ble påvist fra lesjonen hos katten i dette kasuset, er en mykobakterieart som tilhører NTM-gruppen (non-tuberkuløs…

Dyrlegene Bodø fremmer trivsel på arbeidsplassen

Fornavn Etternavn - For fem år siden flyttet vi klinikken til moderne og tidsriktige lokaler i Bodø sentrum, sier veterinærene Liv Hege Jenssen, Per Dypsund og …

Fremtidens matproduksjon

Fornavn Etternavn Forbrukere er i økende grad opptatt av at maten vi produserer er naturlig og at den er produsert i tråd med gode retningslinjer for dyrevelfer…

Åpning av Dyresykehuset – hest

Fornavn Etternavn Sigrid Lykkjen (t.v.) og Siv Hanche-Olsen sier innflyttingen i det nye Dyresykehuset er som å komme inn i en ny tidsalder. Les intervjuet her

Lymfoproliferativ sykdom hos katt

Fornavn Etternavn Fagartikkelen omtaler de lymfoproliferative sykdommene hos katt og aktuelle diagnostiske hjelpemidler. Et kasus beskriver en katt med plasmacy…

Luftveissjukdom hos storfe i framfôringsbesetninger

Fornavn Etternavn Systematisk vaksinering mot luftveissjukdom har gitt redusert dødelighet og antibiotikabruk, økt tilvekst og bedre dyrevelferd viser studier g…

Student i koronaens tid

Fornavn Etternavn Cornelia Örtenwall, leder for Veterinærforeningens studentforening, og klubblederne ved de syv studiestedene, forteller om sine erfaringer ett…

Godt kalvestell gir bedre dyrevelferd

Fornavn Etternavn En bedre start for kalven var drivkraften for forskningsprosjektet «Quality Calf.» Les oppsummeringen her

Portrettet: Stolt nordnorsk leder

Fornavn Etternavn - Vi skal holde folk og næring i nord trygg og frisk, sier veterinær Karianne Jakobsen, daglig leder i analyselaboratoriet Labora. Les portret…

Moseng gjenvalgt

Fornavn Etternavn - Økt kunnskapsnivå og gode arbeidsvilkår for medlemmene sammen med økt vekt på miljøspørsmål blir viktige saker de to årene som kommer, sier …

Fagartikkel: Taxol – en suksesshistorie

Fornavn Etternavn Utviklingen av taxol har sitt opphav i barlindslekten (Taxus), og regnes for å være tidenes «bestselgende» legemiddel mot kreft. Les fagartikk…

Overgang til SPF-griser gir nye muligheter

Fornavn Etternavn Besetningsveterinær Odd Joar Oppegaard og bonde Dag Jøran Eivik forteller om den nye besetningen i grisefjøset på Sømna. Les hele saken her.