Nyhetsarkiv

Når omsorgen for dyr svikter

Steinar Tessem Når omsorgen for dyr svikter Dette var temaet for Dyreetikkonferansen 2023 i regi av Rådet for dyreetikk. Forebygging av vanskjøtsel og mishandli…

Dyrevelferdsprogram for sau kommer nå

Steinar Tessem Dyrevelferdsprogram for sau kommer nå Dyrevelferdsprogrammet lanseres i desember 2023. Sauebøndene må gjennomføre kurs og veterinærbesøk.9 000 be…

Hjertesykdom hos katt

Steinar Tessem Hjertesykdom hos katt Artikkelen beskriver kliniske tegn og utredning hos en katt med persisterende ductus arteriosus (PDA). Figuren er fra ultra…

Fransk hjerteorm hos hund

Steinar Tessem Fransk hjerteorm hos hund Fransk hjerteorm er hovedsakelig å finne på sørligere breddegrader, men har de senere årene også blitt registrert i de …

Nei til cavalier, ja til bulldogg

Steinar Tessem Nei til cavalier, ja til bulldogg Avl på hunderasen cavalier er i strid med dyrevelferdsloven, mens avl på engelsk bulldogg er mulig under et bes…

Han fikk et godt dyrlegeliv

Steinar Tessem Han fikk et godt dyrlegeliv Slik oppsummerer Espen Paus dyrlegelivet til sin far, Halvor Paus. Rendalen formet dyrlegelivet og skrivingen til Hal…

Fugleinfluensa i Norge

Steinar Tessem Fugleinfluensa i Norge Over 24 000 døde krykkjer ble samlet inn under utbruddet av høypatogen fugleinfluensa i Nord-Norge sommeren 2023. Grim Røm…

To fagartikler om bruk av antibiotika hos hund og katt

Steinar Tessem To fagartikler om bruk av antibiotika hos hund og katt Antibiotikabruk hos hund og katt er tema for begge fagartiklene. Foto: Colourbox Les artik…

Prosjekt Fårebygg handler om trivsel i sauenæringa

Steinar Tessem Prosjekt Fårebygg handler om trivsel i sauenæringa Prosjektet belyser sentrale temaer som det er viktig å vektlegge for å sikre trivselen til båd…

Høyesterett har avsagt dom i hundeavlsak

Steinar Tessem Høyesterett har avsagt dom i hundeavlsak Avl på hunderasen cavalier er i strid med dyrevelferdsloven, mens avl på engelsk bulldogg er mulig under…

Hunder med arvelige lidelser må ikke brukes i avl

Steinar Tessem Hunder med arvelige lidelser må ikke brukes i avl Les kommentar av Bente Akselsen, president i Den norske veterinærforening. Les artikkelen her.

Storfetuberkulose i Norge

Steinar Tessem Storfetuberkulose i Norge Det tok flere tiår å utrydde sykdommen i Norge. I desember 2022 slo den til i en besetning i Suldal. Konstant beredskap…