Nyhetsarkiv

Hoggormbitt kan gi hunder hjerte- og nyreskader

Widar Holmedal Hoggormbitt kan gi hunder hjerte- og nyreskader Funn i doktorgradsavhandling viser viktigheten av å oppsøke veterinær ved mistanke om hoggormbitt…

Når målet er å redde og utvikle hunderaser

Steinar Tessem Når målet er å redde og utvikle hunderaser Artikkelen «Norske hunderaser og krysningsprosjekter» viser at målrettet samarbeid mellom alle berørte…

Kugalskapen førte til panikk

Steinar Tessem Kugalskapen førte til panikk Foto: Fredrik Sandberg/NTB Men den kom aldri til Norge. I mars 1996 sprang bomben: Helseministeren i Storbritannia o…

Trenger NMBU Veterinær­høgskolen oppdrettslaksen?

Steinar Tessem Trenger NMBU Veterinær-høgskolen oppdrettslaksen? I et debattinnlegg tas det til orde for at Veterinærhøgskolen bør være en viktig premissleveran…

Behandling av anemi ved kronisk nyresvikt hos hund

Steinar Tessem Behandling av anemi ved kronisk nyresvikt hos hund Anemi som følge av kronisk nyresvikt er en multifaktoriell tilstand der mangelen på erytropoet…

Kraftsamling for dyrevelferd

Steinar Tessem Kraftsamling for dyrevelferd Målet med Mattilsynets rekrutteringskampanje, ledet av Lise Petterson, er å ansette 42 nye medarbeidere som skal inn…

På jakt etter smittsomme plante- og dyresykdommer

Steinar Tessem På jakt etter smittsomme plante- og dyresykdommer Under Nato-øvelsen Cold Response 22 innebærer biologisk grensebeskyttelse fjerning av jord og p…

Veterinærdagene 2022: Stor gjensynsglede

Steinar Tessem Veterinærdagene 2022: Stor gjensynsglede Mer enn 500 deltok på Veterinærdagene til faglig oppdatering, møte med kolleger og sosialt samvær. Line …

God dyrevelferd er god menneskevelferd

Steinar Tessem God dyrevelferd er god menneskevelferd Seks veterinærer skriver i et tankevekkende innlegg om veterinærers grunnleggende verdier og holdninger nå…

Kutant granulom hos katt

Steinar Tessem Kutant granulom hos katt Artikkelen beskriver utredning og behandling av en åtte år gammel huskatt med et kutant fungalt granulom på et bakbein f…

Paracetamolforgiftning hos hund

Steinar Tessem Paracetamolforgiftning hos hund Spesialistjournalen til Marte Jervan inngår i utdannelsesløpet for spesialisering i hundens og kattens sykdommer.…

Dom om hundeavl i Oslo tingrett

Steinar Tessem Dom om hundeavl i Oslo tingrett Saken handler om dyrevelferdsloven § 25 som setter begrensninger på hvilket genmateriale som kan videreføres gjen…