Nyhetsarkiv

Nye krav til smittevern på Ås

Fornavn Etternavn Nye krav til smittevern på Ås Smittevern er tydelig og tungt vektlagt i de nye veterinærbyggene på Ås. Covid-19-utbruddet har synliggjort at h…

Regulering av hjørnetenner hos hund

Fornavn Etternavn Regulering av hjørnetenner hos hund Denne fagartikkelen beskriver steg for steg to metoder for å regulere lingouverterte mandibulære hjørneten…

Presidentens hjørne: Viktig å stå sammen i krisetider

Fornavn Etternavn Presidentens hjørne: Viktig å stå sammen i krisetider President Torill Moseng oppsummerer erfaringene med koronaen til nå sett fra et veterinæ…

Generell helseattest for hund

Fornavn Etternavn Generell helseattest for hund Smådyrpraktiserende veterinærers forening (SVF) anbefaler at alle veterinærer bruker denne attesten og legger de…

Han har alltid stått på dyrenes side

Fornavn Etternavn Han har alltid stått på dyrenes side — De aller fleste driver et godt dyrehold i Norge. Men noen skulle aldri hatt dyr, sier Ola Magnus Lømo. …

Portosystemisk shunt hos hund

Fornavn Etternavn Portosystemisk shunt hos hund Portosystemisk shunt (PSS) betegner en abnormal kobling mellom portal sirkulasjon og systemisk sirkulasjon slik …

Portrettet: ”Det e hær e hør tell”

Fornavn Etternavn Portrettet: ”Det e hær e hør tell” Møt veterinær Kari Anne Bøkestad Andreassen, fylkesordfører i Nordland. Les hele artikkelen her.

Jakten på prionene

Fornavn Etternavn Jakten på prionene - Kampen mot prionsykdommer er et maratonløp, sier seniorforsker hos Veterinærinstituttet, Sylvie Benestad. Les hele artikk…

Line Vold: FHIs stemme utad

Lene Vold Line Vold: FHIs stemme utad Regjeringen og helsemyndighetene med representanter fra Folkehelseinstituttet (FHI) har daglig holdt pressekonferanse i Os…

Skrantesjuke (CWD) – en alvorlig sykdom med store konsekvenser

Fornavn Etternavn Skrantesjuke (CWD) - en alvorlig sykdom med store konsekvenser Skrantesjuke (CWD) - en alvorlig sykdom med store konsekvenser - oppdaget ved g…

Helse og smittevern i en pandemitid

Fornavn Etternavn Helse og smittevern i en pandemitid Covid-19-pandemien som startet i desember 2019 får store konsekvenser for global folkehelse og økonomi. Ti…

Gleder seg stort til åpning i 2021

Fornavn Etternavn Gleder seg stort til åpning i 2021 Dekan Anne Storset og resten av staben ved Veterinærhøgskolen NMBU gleder seg til å ta imot studentene i de…