Nyhetsarkiv

Fremtidens matproduksjon

Fornavn Etternavn Fremtidens matproduksjon Forbrukere er i økende grad opptatt av at maten vi produserer er naturlig og at den er produsert i tråd med gode retn…

Åpning av Dyresykehuset – hest

Fornavn Etternavn Åpning av Dyresykehuset - hest Sigrid Lykkjen (t.v.) og Siv Hanche-Olsen sier innflyttingen i det nye Dyresykehuset er som å komme inn i en ny…

Lymfoproliferativ sykdom hos katt

Fornavn Etternavn Lymfoproliferativ sykdom hos katt Fagartikkelen omtaler de lymfoproliferative sykdommene hos katt og aktuelle diagnostiske hjelpemidler. Et ka…

Luftveissjukdom hos storfe i framfôringsbesetninger

Fornavn Etternavn Luftveissjukdom hos storfe i framfôringsbesetninger Systematisk vaksinering mot luftveissjukdom har gitt redusert dødelighet og antibiotikabru…

Student i koronaens tid

Fornavn Etternavn Student i koronaens tid Cornelia Örtenwall, leder for Veterinærforeningens studentforening, og klubblederne ved de syv studiestedene, fortelle…

Godt kalvestell gir bedre dyrevelferd

Fornavn Etternavn Godt kalvestell gir bedre dyrevelferd En bedre start for kalven var drivkraften for forskningsprosjektet «Quality Calf.» Les oppsummeringen he…

Portrettet: Stolt nordnorsk leder

Fornavn Etternavn Portrettet: Stolt nordnorsk leder - Vi skal holde folk og næring i nord trygg og frisk, sier veterinær Karianne Jakobsen, daglig leder i analy…

Moseng gjenvalgt

Fornavn Etternavn Moseng gjenvalgt - Økt kunnskapsnivå og gode arbeidsvilkår for medlemmene sammen med økt vekt på miljøspørsmål blir viktige saker de to årene …

Fagartikkel: Taxol – en suksesshistorie

Fornavn Etternavn Fagartikkel: Taxol - en suksesshistorie Utviklingen av taxol har sitt opphav i barlindslekten (Taxus), og regnes for å være tidenes «bestselge…

Overgang til SPF-griser gir nye muligheter

Fornavn Etternavn Overgang til SPF-griser gir nye muligheter Besetningsveterinær Odd Joar Oppegaard og bonde Dag Jøran Eivik forteller om den nye besetningen i …

Koronavirus kan påvises i kloakken

Fornavn Etternavn Koronavirus kan påvises i kloakken — Målet er å bruke analyser av kloakken for å se om viruset finnes i en befolkning, sier Mette Myrmel ved N…

St. Blasiusgenser i ny drakt

Fornavn Etternavn St. Blasiusgenser i ny drakt Historien «Kulturskatt i ny drakt» er skrevet av Ingrid Hunter Holmøy (bildet) og Gudrun Seeberg Boge med innspil…