Om Norsk veterinærtidsskrift

Norsk veterinærtidsskrift er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift og medlemsblad for Den norske veterinærforening.  

Bestill temahefte.

Bestill abonnement.

Bestill stillingsannonse.