Om NVT

Den norske veterinærforening (DNV) er veterinærenes fagforening og arbeidstakerorganisasjon. DNV er i tillegg en veterinærfaglig forening. Norske veterinærer og veterinærer med virke i Norge kan opptas som medlemmer i DNV.