Om Norsk veterinærtidsskrift

Norsk veterinærtidsskrift er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift og medlemsblad for Den norske veterinærforening.  

Redaktør Steinar Tessem.

Norsk veterinærtidsskrift er et veterinærmedisinsk tidsskrift, indeksert i CAB Abstracts.
Tidsskriftet redigeres etter redaktørplakaten. 

ISSN 0332-5741 (papir) 
ISSN 2704-0410 (nett)

Bestill temahefte.

Bestill abonnement.

Bestill stillingsannonse.