Nyhetsarkiv

Høypatogen fugleinfluensa påvist i Norge

Fornavn Etternavn Høypatogen fugleinfluensa påvist i Norge Det skjedde første gang i Sandnes kommune, Rogaland, 21. november 2020. Les artikkelen her.

Alvorlige hjerteskader på oppdrettslaks etter behandling mot lakselus

Fornavn Etternavn Alvorlige hjerteskader på oppdrettslaks etter behandling mot lakselus Innlegget er en statusrapport om hjerteforandringer hos behandlet oppdre…

Veterinærforeningens driverundersøkelse

Fornavn Etternavn Veterinærforeningens driverundersøkelse Spørreundersøkelsen, der 1360 av medlemmene deltok, gir svar på hva som motiverer medlemmene. Denne in…

LederSkapet

Fornavn Etternavn LederSkapet Artikkelserien «LederSkapet» av veterinær Anne-Barbro Warhuus Vatle er ment for alle som ønsker å videreutvikle seg å bli en bedre…

Hvordan påvirkes matsystemet av koronapandemien?

Fornavn Etternavn Hvordan påvirkes matsystemet av koronapandemien? Øyvind Fylling-Jensen skriver om dette emnet i neste utgave. Her kan du lese hans tidligere a…

Ny innsats trengs for å forebygge mædi

Fornavn Etternavn Ny innsats trengs for å forebygge mædi Godt samarbeid om prøvetaking mellom dyreholdere og Mattilsynet, oktober 2019. Les saken her.

De ansatte er glade for å være på plass

Fornavn Etternavn De ansatte er glade for å være på plass - Jeg er overbevist om at dette blir kjempebra, sier seksjonsleder Ellen Skancke ved Dyresykehuset - s…

Mykobakterieinfeksjon hos katt

Fornavn Etternavn Mykobakterieinfeksjon hos katt Mycobacteriummalmoense, som ble påvist fra lesjonen hos katten i dette kasuset, er en mykobakterieart som tilhø…

Dyrlegene Bodø fremmer trivsel på arbeidsplassen

Fornavn Etternavn Dyrlegene Bodø fremmer trivsel på arbeidsplassen - For fem år siden flyttet vi klinikken til moderne og tidsriktige lokaler i Bodø sentrum, si…

Fremtidens matproduksjon

Fornavn Etternavn Fremtidens matproduksjon Forbrukere er i økende grad opptatt av at maten vi produserer er naturlig og at den er produsert i tråd med gode retn…

Åpning av Dyresykehuset – hest

Fornavn Etternavn Åpning av Dyresykehuset - hest Sigrid Lykkjen (t.v.) og Siv Hanche-Olsen sier innflyttingen i det nye Dyresykehuset er som å komme inn i en ny…

Lymfoproliferativ sykdom hos katt

Fornavn Etternavn Lymfoproliferativ sykdom hos katt Fagartikkelen omtaler de lymfoproliferative sykdommene hos katt og aktuelle diagnostiske hjelpemidler. Et ka…