Nyhetsarkiv

Nå kommer dyrevelferdsprogram for storfe

Nå kommer dyrevelferdsprogram for storfe Dyrevelferdsprogrammet for storfe vil tre i kraft fra 1. januar 2022. Les artikkelen her.

Portrettet: Maria Stokstad

Portrettet: Maria Stokstad Professor Maria Stokstad er glad for at flere kvinner ønsker å påta seg ekspert- og forskerroller. Les artikkelen her.

Profesjonalitet i veterinærverdenen

Profesjonalitet i veterinærverdenen President Torill Moseng skriver om profesjonalitet i lederen. Les artikkelen her:

Digital tilbakeholdelseslapp for veterinærer, bønder og slakterier

Digital tilbakeholdelseslapp for veterinærer, bønder og slakterier I 2020 har Mattilsynet og bransjen tatt i bruk det nye digitale systemet for overføring av ma…

Debatt om uetisk avl av rasehunder

Debatt om uetisk avl av rasehunder Utgangspunktet for innlegget om avl på rasehunder er at rasene har forandret seg veldig. Forfatterne stiller spørsmålet om av…

Hvordan påvirker pandemien matsystemet?

Hvordan påvirker pandemien matsystemet? Veterinærer kjenner godt til problemstillinger mellom aktørene i matproduksjonen. Med sitt brede faglige grunnlag kan ve…

Dyrehelsa i Norge

Dyrehelsa i Norge Boka «DYREHELSA I NORGE - Veterinærvesenets historie» forteller om veterinærvesenets arbeid med å bekjempe dyresykdommer, flere med betydning …

Overvåking av legemiddelbruken kan forbedres

Overvåking av legemiddelbruken kan forbedres Det er i alles interesse at det er mest mulig kunnskap om bruken av veterinære legemidler. Et vesentlig element er …

Synliggjøring av veterinærenes samfunnsoppdrag

Synliggjøring av veterinærenes samfunnsoppdrag Veterinærenes viktigste saker inn mot stortingsvalget er veterinærvakt, veterinærdekning, ressurser til Mattilsyn…

Forsker på virus

Fornavn Etternavn Forsker på virus Virologiprofessor Espen Rimstad har i en mannsalder drevet virusforskning på fisk og pattedyr. På Veterinærdagene i slutten a…

Høypatogen fugleinfluensa påvist i Norge

Fornavn Etternavn Høypatogen fugleinfluensa påvist i Norge Det skjedde første gang i Sandnes kommune, Rogaland, 21. november 2020. Les artikkelen her.

Alvorlige hjerteskader på oppdrettslaks etter behandling mot lakselus

Fornavn Etternavn Alvorlige hjerteskader på oppdrettslaks etter behandling mot lakselus Innlegget er en statusrapport om hjerteforandringer hos behandlet oppdre…