Nyhetsarkiv

LederSkapet

Fornavn Etternavn LederSkapet Artikkelserien «LederSkapet» av veterinær Anne-Barbro Warhuus Vatle er ment for alle som ønsker å videreutvikle seg å bli en bedre…

Hvordan påvirkes matsystemet av koronapandemien?

Fornavn Etternavn Hvordan påvirkes matsystemet av koronapandemien? Øyvind Fylling-Jensen skriver om dette emnet i neste utgave. Her kan du lese hans tidligere a…

Ny innsats trengs for å forebygge mædi

Fornavn Etternavn Ny innsats trengs for å forebygge mædi Godt samarbeid om prøvetaking mellom dyreholdere og Mattilsynet, oktober 2019. Les saken her.

De ansatte er glade for å være på plass

Fornavn Etternavn De ansatte er glade for å være på plass - Jeg er overbevist om at dette blir kjempebra, sier seksjonsleder Ellen Skancke ved Dyresykehuset - s…

Mykobakterieinfeksjon hos katt

Fornavn Etternavn Mykobakterieinfeksjon hos katt Mycobacteriummalmoense, som ble påvist fra lesjonen hos katten i dette kasuset, er en mykobakterieart som tilhø…

Dyrlegene Bodø fremmer trivsel på arbeidsplassen

Fornavn Etternavn Dyrlegene Bodø fremmer trivsel på arbeidsplassen - For fem år siden flyttet vi klinikken til moderne og tidsriktige lokaler i Bodø sentrum, si…

Fremtidens matproduksjon

Fornavn Etternavn Fremtidens matproduksjon Forbrukere er i økende grad opptatt av at maten vi produserer er naturlig og at den er produsert i tråd med gode retn…

Åpning av Dyresykehuset – hest

Fornavn Etternavn Åpning av Dyresykehuset - hest Sigrid Lykkjen (t.v.) og Siv Hanche-Olsen sier innflyttingen i det nye Dyresykehuset er som å komme inn i en ny…

Lymfoproliferativ sykdom hos katt

Fornavn Etternavn Lymfoproliferativ sykdom hos katt Fagartikkelen omtaler de lymfoproliferative sykdommene hos katt og aktuelle diagnostiske hjelpemidler. Et ka…

Luftveissjukdom hos storfe i framfôringsbesetninger

Fornavn Etternavn Luftveissjukdom hos storfe i framfôringsbesetninger Systematisk vaksinering mot luftveissjukdom har gitt redusert dødelighet og antibiotikabru…

Student i koronaens tid

Fornavn Etternavn Student i koronaens tid Cornelia Örtenwall, leder for Veterinærforeningens studentforening, og klubblederne ved de syv studiestedene, fortelle…

Godt kalvestell gir bedre dyrevelferd

Fornavn Etternavn Godt kalvestell gir bedre dyrevelferd En bedre start for kalven var drivkraften for forskningsprosjektet «Quality Calf.» Les oppsummeringen he…