Nyhetsarkiv

Hemangiosarkom i milten hos små hunder

Steinar Tessem Hemangiosarkom i milten hos små hunder Artikkelen beskriver hemangiosarkom gjennom en kasusserie og en litteraturstudie. Figuren viser representa…

Foreslår nye løsninger for veterinærtjenester

Steinar Tessem Foreslår nye løsninger for veterinærtjenester En fersk rapport om tilgangen på veterinærtjenester i Norge, med spesiell vekt på tjenester til dyr…

Bokomtale: Til dyrene

Steinar Tessem Bokomtale: Til dyrene Forfatteren Norun Haugen tar leseren med på en lang reise der håpet er bedre dyrevelferd for produksjonsdyr i Norge. Les ar…

Veterinærforeningens strategiplan 2022-2024

Widar Holmedal Veterinærforeningens strategiplan 2022-2024 Hovedmålene i sentralstyrets strategiplan er dyrevelferd, arbeidslivet og den veterinære identiteten.…

Forskning på ville dyr kan gi bedre folkehelse

Steinar Tessem Forskning på ville dyr kan gi bedre folkehelse Forskergruppen innen Én helse på Campus Evenstad i Østerdalen består av 12 forskere, hvorav ni er …

Smittepresskontroll og sykdomsforebygging hos atlantisk laks

Steinar Tessem Smittepresskontroll og sykdomsforebygging hos atlantisk laks Behandlinger og forsøk som er gjennomført viser at bakteriofager (bakteriespisere) k…

Spesialistjournal om «Cherry eye»

Steinar Tessem Spesialistjournal om «Cherry eye» Bildet viser fremfall av tredje øyelokks tårekjertel. Les artikkelen her.

Halvor Paus har betydd mye for veterinærene

Steinar Tessem Halvor Paus har betydd mye for veterinærene I årer det 100 år siden dyrlegen, forfatteren og kulturbæreren Halvor Paus ble født. Les artikkelen h…

Bokomtale: Hvordan skal det gå med dyr og folk i Arktis?

Steinar Tessem Bokomtale: Hvordan skal det gå med dyr og folk i Arktis? Veterinær Morten Tryland har redigert en svært rikholdig bok. Les artikkelen her.

Mer flått i vente

Steinar Tessem Mer flått i vente I dag er det påvist 10-12 flåttarter i Norge. Flere er på vei. Det skriver Snorre Stuen (bildet) i sin artikkel om flått og flå…

Det handler om dyrevelferd

Steinar Tessem Det handler om dyrevelferd Det skriver Bente Akselsen i kjølvannet av Mattilsynets rapport «Nasjonal tilsynskampanje om velferd for svin 2021 og …

Veterinærvaktrekruttering i Vesterålen

Steinar Tessem Veterinærvaktrekruttering i Vesterålen Berit Hansen forteller om samarbeidet med kommuneadministrasjon og politikere i Vesterålen for å få på pla…