Nyhetsarkiv

Koronavirus kan påvises i kloakken

Fornavn Etternavn — Målet er å bruke analyser av kloakken for å se om viruset finnes i en befolkning, sier Mette Myrmel ved NMBU Veterinærhøgskolen. Les hele sa…

St. Blasiusgenser i ny drakt

Fornavn Etternavn Historien «Kulturskatt i ny drakt» er skrevet av Ingrid Hunter Holmøy (bildet) og Gudrun Seeberg Boge med innspill og stikkemønster fra Astrid…

Tar hestepraktiserende veterinærer seg rett betalt?

Fornavn Etternavn Her presenteres resultatene av takstundersøkelsen gjennomført høsten 2019 i regi av Hestepraktiserende veterinærers forening. Les mer her.

Tar kaninen på alvor

Fornavn Etternavn Veterinær og daglig leder ved EMPET Storo Dyreklinikk, Anja Halvorsen Ihle, forteller om sine erfaringer med kaniner som pasientgruppe. Smådyr…

12 veterinærer med sentrale roller i FHIs utbruddsgruppe

Fornavn Etternavn Norsk veterinærtidsskrift har snakket med 12 veterinærer i Folkehelseinstituttets utbruddsgruppe. Les hele saken her.

Førstehåndskunnskap om oppdrettsnæringen og Mattilsynet

Fornavn Etternavn - Mattilsynet er en ideell arbeidsplass for å utforske nye fagområder innenfor havbruk, sier Janne Kandal (t.v.), som roser sin mentor Inger M…

Fanconis syndrom hos hund

Fornavn Etternavn Siden 2016 har smådyrklinikere i Norge observert et økt antall hunder diagnostisert med Fanconis syndrom assosiert med inntak av tørket, salt …

Veterinærtidsskriftet handler om fellesskap, kvalitet og utvikling

Fornavn Etternavn - Norsk veterinærtidsskrift er en svært viktig del av historiefortellingen om veterinærene i Norge, skriver Torill Moseng i Presidentens hjørn…

Tar tak i luftveissjukdommer hos storfe

Fornavn Etternavn En gruppe veterinærer beskriver i en oversiktsartikkel tankegangen bak det norske programmet for kontroll av respirasjonsvirus hos storfe. Les…

Kjernen i håndteringen av covid-19

Fornavn Etternavn ― Vi er bredt sammensatt av ulike fagfolk med bakgrunn innen smittevern og beredskap, sier veterinærene Solveig Jore, (bildet) Ragnhild Tønnes…

Viktig å opprettholde etter- og videreutdanning

Fornavn Etternavn ― Veterinærforeningen har som mål å bidra like mye til veterinærers tilbud om kurs i disse koronatider som før pandemien startet, og kanskje p…

Aktuelle sykdomsutbrudd og diagnoser

Fornavn Etternavn Les mer om nyresvulst hos atlantisk laks, hjertecyster hos atlantisk laks, systemisk toxoplasmose hos katt, muskeldegenerasjon hos kalv og krå…