Nyhetsarkiv

Dyr i dyrepark: Etisk grenseoppgang

Steinar Tessem Dyr i dyrepark: Etisk grenseoppgang Les uttalelsen fra Rådet for dyreetikk som foreslår at det innføres arts- eller gruppespesifikke minstekrav f…

Mark på hjernen

Steinar Tessem Mark på hjernen Hjernemark er svært vanleg hos både ville og tamme reinsdyr, sjukdommen kan smitte til geit og sau, og det finst eigne typar hjer…

Mange selvmordstanker blant veterinærer

Steinar Tessem Mange selvmordstanker blant veterinærer Veterinærer i Norge sliter. Det viser den første vitenskapelige studien av yrkesgruppen i Norge. Studien …

Bekjempelse av pankreassykdom hos akvakulturdyr

Steinar Tessem Bekjempelse av pankreassykdom hos akvakulturdyr Artikkelen presenterer hva pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr er, hvorfor det er ønskelig å be…

Veterinærmedisinen: Lavt antibiotikaforbruk i Norge

Steinar Tessem Veterinærmedisinen: Lavt antibiotikaforbruk i Norge Samarbeidet mellom myndigheter, kunnskapsinstitusjoner, husdyrnæringene og praktiserende vete…

Endelig kunne vi møtes igjen!

Steinar Tessem Endelig kunne vi møtes igjen! Gleden var stor over å kunne delta på fysiske høstmøter i Veterinærforeningen. Muligheten for å delta digitalt har …

Dyrevelferd i havbruket

Steinar Tessem Dyrevelferd i havbruket Temaet opptar mange veterinærer. Les de to debattinnleggene i denne utgaven. Les debattinnlegg nedenfor: Dyrevelferd i ha…

Fiskevelferd, atferd og effekt ved lusebehandling

Fiskevelferd, atferd og effekt ved lusebehandling Foto: Emilsen Fisk AS Fagartikkelen dokumenterer en mekanisk behandlingsmetode for avlusning av laksefisk. Les…

Spesialistjournal: Soppforgiftning av hund

Spesialistjournal: Soppforgiftning av hund Smådyrpraktiserende veterinærers forening ønsker å presentere utvalgte spesialistjournaler i Norsk veterinærtidsskrif…

Jaktflått påvist i Norge

Jaktflått påvist i Norge Jaktflåtten, Hyalomma marginatum, er konstatert for første gang på pattedyr i Norge. Les artikkelen her.

Første tilfelle av kaningulsott hos viltlevende kanin

Første tilfelle av kaningulsott hos viltlevende kanin Det første tilfellet av dette i Norge er påvist i Klepp kommune i Rogaland. To andre saker omhandler kanin…

Debatt om fiskevelferd

Debatt om fiskevelferd Foto: Trygve T. Poppe Debattinnlegget er skrevet av Bjørn Gillund og Solveig M. R. Nygaard. Les artikkelen her.