Nyhetsarkiv

Dyrevernforkjemperen

Dyrevernforkjemperen Dyrevelferd har vært Cecilie Marie Mejdells hjertesak i alle år. Les artikkelen her.

I full fart mot Ås

I full fart mot Ås Etter syv år som president i Veterinærforeningen, er Torill Moseng på vei til Ås og oppgaven som administrerende direktør ved Veterinærinstit…

Nye immunorganer hos laks

Nye immunorganer hos laks Langvarig innsats ved Faggruppe anatomi ved NMBU Veterinærhøgskolen har muliggjort oppdagelsen av to nye immunorganer. Les artikkelen …

Veterinær står bak ny fiskevelferdspris

Veterinær står bak ny fiskevelferdspris Brit Tørud er initiativtager til nyopprettet fiskevelferdspris. Les artikkelen her.

Norsk dyrehelse er i verdenstoppen

Norsk dyrehelse er i verdenstoppen - Norsk dyrehelse er meget god og fortsatt i verdenstoppen, sier Arvid Reiersen, leder for Veterinærinstituttets kompetansese…

President Torill Moseng oppsummerer og takker

President Torill Moseng oppsummerer og takker Torill Moseng forlater rollen som president i Veterinærforeningen og tiltrer som administrerende direktør ved Vete…

Portrettet: Gudbrand Bakken

Portrettet: Gudbrand Bakken Å dele av sin kunnskap til det veterinære miljøet er et kjennetegn ved Gudbrand Bakken. Les artikkelen her.

Ny studie av flått hos hund og katt i Norge

Ny studie av flått hos hund og katt i Norge I studien er 532 fastbitte flått analysert fra katter og hunder fra syv fylker i Norge. Les artikkelen her.

Dyrehelserapporten dokumenterer god dyrehelse

Dyrehelserapporten dokumenterer god dyrehelse Å ha god dokumentasjon på norsk dyrehelse er viktig. Dyrehelserapporten gir status for dyrehelsen. Les artikkelen …

Nå kommer dyrevelferdsprogram for storfe

Nå kommer dyrevelferdsprogram for storfe Dyrevelferdsprogrammet for storfe vil tre i kraft fra 1. januar 2022. Les artikkelen her.

Portrettet: Maria Stokstad

Portrettet: Maria Stokstad Professor Maria Stokstad er glad for at flere kvinner ønsker å påta seg ekspert- og forskerroller. Les artikkelen her.

Profesjonalitet i veterinærverdenen

Profesjonalitet i veterinærverdenen President Torill Moseng skriver om profesjonalitet i lederen. Les artikkelen her: