Nyhetsarkiv

Tannekstraksjon hos hund og katt

Steinar Tessem Tannekstraksjon hos hund og katt Formålet med denne fagartikkelen er å vurdere forekomst av infeksjon etter tannekstraksjon hos hund og katt, sam…

Fra undersøkelse til diagnose – hvordan tenker klinikeren?

Steinar Tessem Fra undersøkelse til diagnose - hvordan tenker klinikeren? Intuisjon er involvert i alle beslutningsprosesser, og spiller derfor en viktig rolle …

Ønsker å bidra til bedre kjønnsbalanse

Steinar Tessem Ønsker å bidra til bedre kjønnsbalanse Veterinærhøgskolen, NMBU, jobber aktivt for å bedre kjønnsbalansen blant studentene og få opp antallet gut…

Behandling av PDA hos hund

Steinar Tessem Behandling av PDA hos hund Persisterende ductus arteriosus (PDA) er en vanlig medfødt hjertelidelse hos hund. Artikkelen beskriver to vellykkede …

Ny dom om hundeavl

Steinar Tessem Ny dom om hundeavl Orientering om dom i Borgarting lagmannsrett av 18.11.2022 om fortsatt avl av engelsk bulldogg og cavalier king charles spanie…

Holdninger til bruk av dyr til nytteformål

Steinar Tessem Holdninger til bruk av dyr til nytteformål Artikkelen forteller hva noen av de store tenkere i vår del av verden har tenkt om bruk av dyr, hva da…

Stortingsmeldingen om dyrevelferd – hva skjer?

Steinar Tessem Stortingsmeldingen om dyrevelferd - hva skjer? Oslo og Akershus veterinærforening arrangerte et kveldsmøte 23. november 2022 der temaet var den n…

Anestesi ved keisersnitt hos hund

Steinar Tessem Anestesi ved keisersnitt hos hund Valp forløst ved keisersnitt. Foto: Ingeborg Sjurseth I denne fagartikkelen slås det fast at det er viktig å br…

Dom fra lagmannsretten om hundeavl

Steinar Tessem Dom fra lagmannsretten om hundeavl Norsk Kennel Klub vurderer å anke Borgarting lagmannsretts dom om at avl på cavalier king charles spaniel skje…

Bente Akselsen gleder seg til presidentvervet

Steinar Tessem Bente Akselsen gleder seg til presidentvervet -Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene sammen med tillitsvalgte og administrasjonen i vår foren…

Alt er vann

Steinar Tessem Alt er vann Ifølge Aristoteles er dette det første filosifiske utsagn. Alt handler om vann, også for laksen. Les artikkelen her.

Pensjon for selvstendig næringsdrivende

Steinar Tessem Pensjon for selvstendig næringsdrivende Mange veterinærer er selvstendig næringsdrivende. Selvstendig næringsdrivende har egne regler for pensjon…