Nyhetsarkiv

Ingen funn av bakterier i pilotstudie av hundefôr

Fornavn Etternavn I pilotstudien er det undersøkt forekomsten av indikatorbakterier for fekal forurensing (koliforme, E. coli inkludertbredspektrede betalaktama…

Veterinær med sentral rolle i pandemien

Trond Schieldrop Line Vold har opplevd en enorm pågang etter informasjon under håndteringen av covid-19. I portrettet forteller hun om sitt arbeid som avdelings…

Nye krav til smittevern på Ås

Fornavn Etternavn Smittevern er tydelig og tungt vektlagt i de nye veterinærbyggene på Ås. Covid-19-utbruddet har synliggjort at helse hos dyr og mennesker heng…

Regulering av hjørnetenner hos hund

Fornavn Etternavn Denne fagartikkelen beskriver steg for steg to metoder for å regulere lingouverterte mandibulære hjørnetenner (LMH) hos hund. I artikkelen drø…

Presidentens hjørne: Viktig å stå sammen i krisetider

Fornavn Etternavn President Torill Moseng oppsummerer erfaringene med koronaen til nå sett fra et veterinært ståsted. Les hele artikkelen her.

Generell helseattest for hund

Fornavn Etternavn Smådyrpraktiserende veterinærers forening (SVF) anbefaler at alle veterinærer bruker denne attesten og legger den ved når spesifikke attester …

Han har alltid stått på dyrenes side

Fornavn Etternavn — De aller fleste driver et godt dyrehold i Norge. Men noen skulle aldri hatt dyr, sier Ola Magnus Lømo. Les hele artikkelen her.

Line Vold: FHIs stemme utad

Lene Vold Regjeringen og helsemyndighetene med representanter fra Folkehelseinstituttet (FHI) har daglig holdt pressekonferanse i Oslo om koronasituasjonen i No…

Portosystemisk shunt hos hund

Fornavn Etternavn Portosystemisk shunt (PSS) betegner en abnormal kobling mellom portal sirkulasjon og systemisk sirkulasjon slik at abdominalt venøst blod «shu…

Portrettet: ”Det e hær e hør tell”

Fornavn Etternavn Møt veterinær Kari Anne Bøkestad Andreassen, fylkesordfører i Nordland. Les hele artikkelen her.

Jakten på prionene

Fornavn Etternavn - Kampen mot prionsykdommer er et maratonløp, sier seniorforsker hos Veterinærinstituttet, Sylvie Benestad. Les hele artikkelen her.

Skrantesjuke (CWD) – en alvorlig sykdom med store konsekvenser

Fornavn Etternavn Skrantesjuke (CWD) - en alvorlig sykdom med store konsekvenser - oppdaget ved god helseovervåking og samarbeid! Følgende innledning er hentet …