Nyhetsarkiv

Veterinærkrisen

Steinar Tessem Veterinærkrisen — Nå vil vi ha konkret handling og tydelige resultater, skriver president Bjørnar W. Jakobsen på lederplass. Les artikkelen her.

Debatt om veterinærdekning

Steinar Tessem Debatt om veterinærdekning Les innlegget til Martin Örmen. Les innlegget her.

Norske veterinærfamilie på jobb i Kenya

Widar Holmedal Norske veterinærfamilie på jobb i Kenya Sammen med sine tre barn er Hannah Joan Jørgensen og Tore Skeidsvoll Tollersrud i Afrika der to av oppgav…

Halthetsdiagnostikk hos hest

Widar Holmedal Halthetsdiagnostikk hos hest Fagartikkelen beskriver diagnostiske injeksjoner som benyttes i halthetsdiagnostikken hos hest. Injeksjon i kodeledd…

Kjønnskvotering på studier er dårlig brannslukking

Widar Holmedal Kjønnskvotering på studier er dårlig brannslukking Studentene bør bli tatt opp til studier på grunnlag av faglig styrke, motivasjon og egnethet, …

Effekt og fiskevelferd ved avlusing med «Freshwell»

Widar Holmedal Effekt og fiskevelferd ved avlusing med «Freshwell» Behovet for å ha gode metoder tilgjengelig for lusebehandling i fiskeoppdrett øker og det sti…

Hoggormbitt kan gi hunder hjerte- og nyreskader

Widar Holmedal Hoggormbitt kan gi hunder hjerte- og nyreskader Funn i doktorgradsavhandling viser viktigheten av å oppsøke veterinær ved mistanke om hoggormbitt…

Når målet er å redde og utvikle hunderaser

Steinar Tessem Når målet er å redde og utvikle hunderaser Artikkelen «Norske hunderaser og krysningsprosjekter» viser at målrettet samarbeid mellom alle berørte…

Kugalskapen førte til panikk

Steinar Tessem Kugalskapen førte til panikk Foto: Fredrik Sandberg/NTB Men den kom aldri til Norge. I mars 1996 sprang bomben: Helseministeren i Storbritannia o…

Trenger NMBU Veterinær­høgskolen oppdrettslaksen?

Steinar Tessem Trenger NMBU Veterinær-høgskolen oppdrettslaksen? I et debattinnlegg tas det til orde for at Veterinærhøgskolen bør være en viktig premissleveran…

Behandling av anemi ved kronisk nyresvikt hos hund

Steinar Tessem Behandling av anemi ved kronisk nyresvikt hos hund Anemi som følge av kronisk nyresvikt er en multifaktoriell tilstand der mangelen på erytropoet…

Kraftsamling for dyrevelferd

Steinar Tessem Kraftsamling for dyrevelferd Målet med Mattilsynets rekrutteringskampanje, ledet av Lise Petterson, er å ansette 42 nye medarbeidere som skal inn…