Nyhetsarkiv

Veterinærdagene 2022: Stor gjensynsglede

Steinar Tessem Veterinærdagene 2022: Stor gjensynsglede Mer enn 500 deltok på Veterinærdagene til faglig oppdatering, møte med kolleger og sosialt samvær. Line …

God dyrevelferd er god menneskevelferd

Steinar Tessem God dyrevelferd er god menneskevelferd Seks veterinærer skriver i et tankevekkende innlegg om veterinærers grunnleggende verdier og holdninger nå…

Kutant granulom hos katt

Steinar Tessem Kutant granulom hos katt Artikkelen beskriver utredning og behandling av en åtte år gammel huskatt med et kutant fungalt granulom på et bakbein f…

Paracetamolforgiftning hos hund

Steinar Tessem Paracetamolforgiftning hos hund Spesialistjournalen til Marte Jervan inngår i utdannelsesløpet for spesialisering i hundens og kattens sykdommer.…

Dom om hundeavl i Oslo tingrett

Steinar Tessem Dom om hundeavl i Oslo tingrett Saken handler om dyrevelferdsloven § 25 som setter begrensninger på hvilket genmateriale som kan videreføres gjen…

Dyrevelferd for storfe: Dialog mellom bonde og veterinær

Steinar Tessem Dyrevelferd for storfe: Dialog mellom bonde og veterinær Reportasje fra pilotbesøket der veterinær Line Bredli-Kraemer og bonde Anders Sønstevold…

Forsinket swayback (enzootisk ataksi) hos kje

Steinar Tessem Forsinket swayback (enzootisk ataksi) hos kje Swayback er en sykdom hos drøvtyggere og gris indusert av kobbermangel hos mordyret under drektighe…

Dyr i dyrepark: Etisk grenseoppgang

Steinar Tessem Dyr i dyrepark: Etisk grenseoppgang Les uttalelsen fra Rådet for dyreetikk som foreslår at det innføres arts- eller gruppespesifikke minstekrav f…

Mark på hjernen

Steinar Tessem Mark på hjernen Hjernemark er svært vanleg hos både ville og tamme reinsdyr, sjukdommen kan smitte til geit og sau, og det finst eigne typar hjer…

Mange selvmordstanker blant veterinærer

Steinar Tessem Mange selvmordstanker blant veterinærer Veterinærer i Norge sliter. Det viser den første vitenskapelige studien av yrkesgruppen i Norge. Studien …

Bekjempelse av pankreassykdom hos akvakulturdyr

Steinar Tessem Bekjempelse av pankreassykdom hos akvakulturdyr Artikkelen presenterer hva pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr er, hvorfor det er ønskelig å be…

Veterinærmedisinen: Lavt antibiotikaforbruk i Norge

Steinar Tessem Veterinærmedisinen: Lavt antibiotikaforbruk i Norge Samarbeidet mellom myndigheter, kunnskapsinstitusjoner, husdyrnæringene og praktiserende vete…