Nyhetsarkiv

Aktuelle sykdomsutbrudd og diagnoser

Fornavn Etternavn Aktuelle sykdomsutbrudd og diagnoser Les mer om nyresvulst hos atlantisk laks, hjertecyster hos atlantisk laks, systemisk toxoplasmose hos kat…

Viktig å opprettholde etter- og videreutdanning

Fornavn Etternavn Viktig å opprettholde etter- og videreutdanning ― Veterinærforeningen har som mål å bidra like mye til veterinærers tilbud om kurs i disse kor…

Ingen funn av bakterier i pilotstudie av hundefôr

Fornavn Etternavn Ingen funn av bakterier i pilotstudie av hundefôr I pilotstudien er det undersøkt forekomsten av indikatorbakterier for fekal forurensing (kol…

Veterinær med sentral rolle i pandemien

Trond Schieldrop Veterinær med sentral rolle i pandemien Line Vold har opplevd en enorm pågang etter informasjon under håndteringen av covid-19. I portrettet fo…

Nye krav til smittevern på Ås

Fornavn Etternavn Nye krav til smittevern på Ås Smittevern er tydelig og tungt vektlagt i de nye veterinærbyggene på Ås. Covid-19-utbruddet har synliggjort at h…

Regulering av hjørnetenner hos hund

Fornavn Etternavn Regulering av hjørnetenner hos hund Denne fagartikkelen beskriver steg for steg to metoder for å regulere lingouverterte mandibulære hjørneten…

Presidentens hjørne: Viktig å stå sammen i krisetider

Fornavn Etternavn Presidentens hjørne: Viktig å stå sammen i krisetider President Torill Moseng oppsummerer erfaringene med koronaen til nå sett fra et veterinæ…

Generell helseattest for hund

Fornavn Etternavn Generell helseattest for hund Smådyrpraktiserende veterinærers forening (SVF) anbefaler at alle veterinærer bruker denne attesten og legger de…

Han har alltid stått på dyrenes side

Fornavn Etternavn Han har alltid stått på dyrenes side — De aller fleste driver et godt dyrehold i Norge. Men noen skulle aldri hatt dyr, sier Ola Magnus Lømo. …

Portosystemisk shunt hos hund

Fornavn Etternavn Portosystemisk shunt hos hund Portosystemisk shunt (PSS) betegner en abnormal kobling mellom portal sirkulasjon og systemisk sirkulasjon slik …

Portrettet: ”Det e hær e hør tell”

Fornavn Etternavn Portrettet: ”Det e hær e hør tell” Møt veterinær Kari Anne Bøkestad Andreassen, fylkesordfører i Nordland. Les hele artikkelen her.

Jakten på prionene

Fornavn Etternavn Jakten på prionene - Kampen mot prionsykdommer er et maratonløp, sier seniorforsker hos Veterinærinstituttet, Sylvie Benestad. Les hele artikk…