Jaktflått påvist i Norge

Jaktflåtten, Hyalomma marginatum, er konstatert for første gang på pattedyr i Norge.

Les artikkelen her.