Mykobakterieinfeksjon hos katt

Mycobacteriummalmoense, som ble påvist fra lesjonen hos katten i dette kasuset, er en mykobakterieart som tilhører NTM-gruppen (non-tuberkuløse mykobakterier).

Les saken her.