Hvordan påvirkes matsystemet av koronapandemien?

Øyvind Fylling-Jensen skriver om dette emnet i neste utgave.

Her kan du lese hans tidligere artikkel om «Fremtidens matproduksjon.» i Norsk veterinærtidsskrift nr. 2/2021.