Alvorlige hjerteskader på oppdrettslaks etter behandling mot lakselus

Innlegget er en statusrapport om hjerteforandringer hos behandlet oppdrettslaks som forfatterne mener bør følges opp.

Les artikkelen her.