Synliggjøring av veterinærenes samfunnsoppdrag

Veterinærenes viktigste saker inn mot stortingsvalget er veterinærvakt, veterinærdekning, ressurser til Mattilsynets dyrevelferdsarbeid og digital utvikling.

Les leder om Veterinærforeningens politiske arbeid.