Overvåking av legemiddelbruken kan forbedres

Det er i alles interesse at det er mest mulig kunnskap om bruken av veterinære legemidler. Et vesentlig element er innberetning av bivirkninger.

Les saken her.