Portrettet: Gudbrand Bakken

Å dele av sin kunnskap til det veterinære miljøet er et kjennetegn ved Gudbrand Bakken.

Les artikkelen her.