Behandling av anemi ved kronisk nyresvikt hos hund

Anemi som følge av kronisk nyresvikt er en multifaktoriell tilstand der mangelen på erytropoetin (EPO) anses å være den viktigste årsaken.

Les artikkelen her.