Effekt og fiskevelferd ved avlusing med «Freshwell»

Behovet for å ha gode metoder tilgjengelig for lusebehandling i fiskeoppdrett øker og det stilles strenge krav til behandlingsmetodene som benyttes.

Les artikkelen her.