Hoggormbitt kan gi hunder hjerte- og nyreskader

Funn i doktorgradsavhandling viser viktigheten av å oppsøke veterinær ved mistanke om hoggormbitt.

Les artikkelen her.