Norske veterinærfamilie på jobb i Kenya

Sammen med sine tre barn er Hannah Joan Jørgensen og Tore Skeidsvoll Tollersrud i Afrika der to av oppgavene er å bekjempe ondartet lungesjuke på storfe og innføre kontrolltiltak mot rabies.

Tore Skeidsvoll Tollersrud og Hannah Joan Jørgensen arbeider for tiden i Kenya.

Les artikkelen her.