Veterinærforeningens innspill til stortingsmelding om dyrevelferd

Stortingsmeldingen om dyrevelferd skal legges frem i 2023.

Les oppsummeringen av Veterinærforeningens høringsinnspill her.