Holdninger til bruk av dyr til nytteformål

Artikkelen forteller hva noen av de store tenkere i vår del av verden har tenkt om bruk av dyr, hva dagens oppfatninger er og morgendagens utfordringer.

Aristoteles (384-322 f.Kr.)

Les artikkelen her.