Tannekstraksjon hos hund og katt

Formålet med denne fagartikkelen er å vurdere forekomst av infeksjon etter tannekstraksjon hos hund og katt, samt å vurdere risikofaktorer som bør tas hensyn til. Bildet viser katt til kontroll etter tannekstraksjon med løsnet mukogingivalapp og tegn på postoperativ infeksjon.

Katt til kontroll etter tannekstraksjon med løsnet mukogingivalapp og tegn på postoperativ infeksjon.

Foto: Linn Stentun

Les artikkelen her.