Forskning på ville dyr kan gi bedre folkehelse

Forskergruppen innen Én helse på Campus Evenstad i Østerdalen består av 12 forskere, hvorav ni er veterinærer.

Les artikkelen her.