Foreslår nye løsninger for veterinærtjenester

En fersk rapport om tilgangen på veterinærtjenester i Norge, med spesiell vekt på tjenester til dyr i landbruket, inneholder en rekke fakta, vurderinger og forslag til konkrete løsninger.

Foto: Oddfrid Vange Bergfjord

Les artikkelen her.