Tre veterinærstudenters reise til Afrika

Elizabeth Akinsanmi-Guren, (fra venstre) Charlotte Eikeskog Ravnås og Ragnhild Kvisle Abildsnes forteller om sitt opphold i Malawi i forbindelse med sine prosjektoppgaver.

Foto: Elizabeth Akinsanmi-Guren

Les artikkelen her.