Risikofaktorer for digital dermatitt

Nytt doktorgradsarbeid gir verdifull informasjon om risikofaktorer, spredning og diagnostikk av klauvsykdommen digital dermatitt.

Digital dermatitt må tas på alvor.

Foto: Buskap

Les artikkelen her.