Fisk døde på grunn av forhøyet pH i vannet

To uhell ved et anlegg for settefisk av laks medførte at omkring 714 000 yngel døde på grunn av forhøyet pH i vannet.

Oppsamlet dødfisk etter uhell i settefiskanlegg.

Les artikkelen her.