Helseskadelig viltkjøtt

— Norske jegere forgifter viltkjøttet ved å jakte med blyholdig ammunisjon, skriver Jon M. Arnemo, Peder Joakimsen og Helle Katrine Knutsen.

Røntgenbilde av et rådyr skutt med blyholdig jaktkule. Hvite partikler er blyfragmenter

Foto: Anna Trinogga/Oliver Krone

Les artikkelen her.