Når omsorgen for dyr svikter

Dette var temaet for Dyreetikkonferansen 2023 i regi av Rådet for dyreetikk.

Forebygging av vanskjøtsel og mishandling av dyr krever samarbeid mellom mange fagmiljøer, fastslo deltagerne i paneldebatten under Dyreetikkonferansen.

Foto: Stein Istre Thoresen

Les artikkelen her.