Perlesnormanet påvirker dyrevelferden hos oppdrettsfisk

alt

Laks med runde sår i hode og dype sår i munnen.

Foto: Herman Høgenes Kvinnsland, Åkerblå

Høsten 2023 herjet perlesnormaneten langs norskekysten, og førte til store skader og høy dødelighet hos oppdrettsfisk.  

Les artikkelen her.