Å drepe dyr

Med stadig betre kunnskap om kva dyr har av sansar, kjensler og medvit, blir det også naudsynt å endre synet på kva tid og korleis vi skal ta livet av dyr.

Levande: Du skal ikkje koke levande krabbar eller humrar.

Foto: Hans Hillewaert/Wikimedia Commons

Les artikkelen her