Forfatterveiledning

Her finner du veiledninger for forfattere av fagartikler, debattinnlegg og bokanmeldelser.

Forfatterveiledning for fagartikler

Norsk veterinærtidsskrift (NVT) er av Universitets- og høgskolerådet, og dermed av Kunnskapsdepartementet, godkjent som et vitenskapelig tidsskrift. Dette forutsetter at det jevnlig publiseres fagartikler. Det er også en forutsetning at fagartiklene holder akseptabelt vitenskapelig nivå. Utgangspunktet i så måte er kvaliteten på manuskriptene vi mottar. Forfattere av fagartikler til Norsk veterinærtidsskrift (NVT) bes følge de nye retningslinjene.

Lenke til forfatterveiledning for fagartikler (PDF, 410KB), og
lenke til vedlegg til forfatterveiledningen (PDF, 1MB).

Når man sender inn en fagartikkel som er skrevet av flere må det også sendes inn en medforfattererklæring som angir hva de ulike medforfatterne har bidratt med.
Lenke til medforfattererklæring (PDF, 52KB).
Send denne inn gjennom lenke til redaksjonens e-postadresse.

I tillegg må alle forfattere sende inn et utfylt interessekonfliktskjema gjennom
lenke til redaksjonens e-postadresse.
Lenke til interessekonflikskjema
(PDF, 36KB)

Forfatterveiledning for debattartikler

Debattinnlegg er meningsytringer av enten tidligere publiserte artikler eller frittstående innlegg med temaer som er relevante for veterinærer.

Lenke til forfatterveiledning for debattartikler (PDF, 185KB)

Alle forfattere av debattartikler må også sende inn et utfylt interessekonfliktskjema via
redaksjonens e-postadresse.
Lenke til interessekonflikskjema
(PDF, 36KB)

Forfatterveiledning for bokanmeldelser

Anmeldelser av bøker skal være til hjelp i avgjørelser om hvilke bøker som bør anskaffes. Redaksjonen vurderer hva som blir anmeldt og legger vekt på relevans og aktualitet for veterinærtidsskriftets lesere.

Disposisjon for anmeldelsen:

 • Finn en god og kortfattet overskrift.
  Angi så følgende informasjon om boken:
  Forfatter/redaktør
  Tittel og eventuell undertittel.
  Oppgi antall sider og eventuelt tabeller og illustrasjoner.
  Utgiversted: Navn på forlag, Årstall. Pris ISBN 978-82-xxx-xxxx-x

 • Hvilken målgruppe henvender boken eller publikasjonen seg til? Er det en lærebok, doktoravhandling, symposiereferat eller lignende? Hva er forfatterens intensjon?

 • Hvordan er boken bygd opp? Gi en kort omtale av språk, layout, illustrasjoner og lignende. Er det noe å bemerke til papir, innbinding og så videre.

 • Skriv en summarisk omtale av innholdet og husk at det skal være et moment av vurdering i anmeldelsen. Imidlertid bør anmelderen ikke fremme særstandpunkter. Anmeldelsen bør heller ikke ha form av et debattinnlegg. Noen foretrekker å dele anmeldelsen i to ved først å redegjøre for forfatters intensjon, innhold og form så nøkternt som mulig, og så avslutte med en personlig vurdering. Andre vil heller beskrive og bedømme ett emne om gangen.

 • Anmeldelsen bør munne ut i en konklusjon der boken vurderes i forhold til antatt leserkrets og til annen litteratur på området.

 • Anmelderens navn og arbeidssted settes til slutt.

 • Anmeldelsen skal ha mellom 200 og 400 ord. Forsiden av boken blir avbildet.

Lenke til eksempler på bokanmeldelser. (PDF, 218KB)