Veterinærtidsskriftet handler om fellesskap, kvalitet og utvikling

– Norsk veterinærtidsskrift er en svært viktig del av historiefortellingen om veterinærene i Norge, skriver Torill Moseng i Presidentens hjørne. Tilbakemeldinger fra medlemmene viser at papirutgaven gir en spesiell leseglede for mange av medlemmene. Samtidig er digitalisering riktig og viktig for Veterinærtidsskriftet, sier Moseng.

Les presidentens hjørne her.