Koronavirus kan påvises i kloakken

— Målet er å bruke analyser av kloakken for å se om viruset finnes i en befolkning, sier Mette Myrmel ved NMBU Veterinærhøgskolen.

Les hele saken her.