Overgang til SPF-griser gir nye muligheter

Besetningsveterinær Odd Joar Oppegaard og bonde Dag Jøran Eivik forteller om den nye besetningen i grisefjøset på Sømna.

Les hele saken her.