Avhorning av geit kan gi hjerneskade

Alvorlige skader på hjernen kan forekomme i forbindelse med termisk avhorning av geit.

Funnene i artikkelen understreker at det ikke er ukomplisert å avhorne kje, og at det kan være knyttet til store dyrevelferdsmessige utfordringer. Artikkelforfatterne mener det vil være nyttig med en ny feltundersøkelse i Norge for å få et mål på omfanget av dyr som får komplikasjoner. 

 Les artikkel i NVT 2