Helse og smittevern i en pandemitid

Covid-19-pandemien som startet i desember 2019 får store konsekvenser for global folkehelse og økonomi. Til tross for advarsler fra forskere klarte ikke verdenssamfunnet å forhindre pandemien.

Én verden, én helse

I koronaens tid

Nye, alvorlige smittestoffer vil fortsette å dukke opp og utfordre folke- og dyrehelse. 

Les artikkel om grunnleggende smittevern