Intervju med Jan Davidsen

- Koronaviruset kan i høyeste grad komme til å påvirke dagens pensjoner, sier Jan Davidsen i Pensjonistforbundet.

Intervju med Jan Davidsen