Aktuelle sykdomsutbrudd og diagnoser

Les mer om nyresvulst hos atlantisk laks, hjertecyster hos atlantisk laks, systemisk toxoplasmose hos katt, muskeldegenerasjon hos kalv og kråsbetennelse hos høns og kalkun. Bildet viser nyresvulst hos laks.

Les hele artikkelen her.