Ingen funn av bakterier i pilotstudie av hundefôr

I pilotstudien er det undersøkt forekomsten av indikatorbakterier for fekal forurensing (koliforme, E. coli inkludertbredspektrede betalaktamase-produserende E. coli og Enterococcus spp.) og for Salmonella spp. på femten innpakkede, frysetørkede godbiter- og fôr til hund, kjøpt i norske dyrebutikker.

Det var betryggende at det verken ble påvist indikatorbakterier, Salmonella spp. eller bredspektrede betalaktamase-produserende E. coli i noen av prøvene analysert i pilotstudien. Tørkede, frosne og frysetørkede produkter til hund og katt bør likevel ikke ansees som mikrobielt trygge. Hygieniske forhåndsregler bør følges i forbindelse med oppbevaring og tilberedning av slike produkter.

Les fagartikkelen her.